Debatt

Arbetsförmedlingen behövs även på mindre orter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

SmåKom: Vi är tagna på sängen av förslag om indragna kontor

Arbetsförmedling i Arlöv
Arbetsförmedling i Arlöv

Arbetsförmedlingens (AF:s) generaldirektör Mikael Sjöberg har meddelat att AF planerat att minska sitt kontorsnät med 100 kontor. Riksdagens budgetbeslut har dock hejdat planerna för stunden men Sjöberg har klargjort att förändringarna kommer att genomföras när möjlighet ges.

Vi på SmåKom är lättade över det rådrum som vi fått. Vi har uppmanat Sjöberg att omgående kontakta berörda kommuner och påbörja en dialog inför planerna, då våra kommuner har blivit mer eller mindre överrumplade av beskedet om de indragna kontoren.

Arbetsförmedlingen har agerat som många andra statliga organisationer, nämligen planerat att centralisera sin verksamhet till större orter. Detta trots att riksdagen vid flera tillfällen har beslutat att statliga myndigheter har en skyldighet att beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter. 

I många mindre kommuner pågår en snabb ökning av antal boendeplatser för asylsökande. AF har etableringsansvaret. Hur ska AF genomföra sitt etableringsuppdrag på distans?

I små kommuner är man ofta beroende av några större arbetsgivare. Eventuella uppsägningar slår hårt. En frånvarande Arbetsförmedling underlättar inte.

Arbetssökande i de små kommunerna kommer att ha ca 10 mil till ett AF-kontor i framtiden. Endast drygt 10 procent av dem som bor på landsbygden har tillgång till snabbt bredband. Hur ska de kunna använda sig av e- tjänsterna?

De arbetssökande ska möta AF ”på nätet och i andra miljöer där de finns”. SmåKom tolkar detta som att det inte ska ske särskilt många fysiska möten. När AF ska ”möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser” kan inte vi tolka på annat sätt än att det sker på bekostnad av arbetssökande och nyanlända i små kommuner.

Små kommuner har – liksom större – stora bekymmer med att rekrytera arbetskraft. Här ser kommunerna att en utvecklad samverkan med bland annat AF skulle kunna ge goda resultat. Det förutsätter dock en lokal närvaro.

Mikael Sjöberg har konstaterat att förtroendet för AF måste återskapas. Det håller vi med om. Små kommuner har reagerat starkt mot att AF inte tagit kontakt för att resonera om hur verksamheten ska kunna förändras.

AF:s ledning får nu en möjlighet till att förbättra förtroendet och hos och relationerna med kommunerna.

Vi har förståelse den utveckling som måste ske, men vi vet också att framtiden kan bli så mycket bättre om fler får vara med och utforma den.

Peter Lindroth

Ordförande, SmåKom

SmåKom är en samverkansorganisation för mindre svenska kommuner. De har i dag 66 medlemmar.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknad

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad