ÅSIKT

”Ersättning ska betalas ut så fort som möjligt”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Försvarsminister Karin Enström om skogsbranden i Västmanland

Foto: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och försvarsminister Karin Enström (M) på plats i det drabbade området.

Skogsbranden i Västmanland är den största branden som drabbat Sverige i modern tid och har skapat oro, lidande och förödelse. Människor har tvingats lämna sina hus och hem.

■ ■ ■

Jag har en stor förståelse för den frustration som flera drabbade har gett uttryck för de senaste dagarna. Vi förväntar oss alla att krisberedskapen i vårt samhälle ska fungera, att brandkåren ska komma när det brinner, att polis och ambulans ska finnas tillgängliga när vi behöver.

■ ■ ■

När jag tillträdde som försvarsminister gjorde jag samhällets förmåga att hantera kriser till en av mina tre prioriterade frågor. Min utgångspunkt är att vi ska ha ett samhälle som är robust och kan stå emot svåra påfrestningar och att samhällets samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt vid en kris eller olycka.

■ ■ ■

Det viktiga nu är att få kontroll på branden och skydda liv och egendom. Hundratals personer deltar fortfarande i det intensiva räddningsarbetet och insatserna i det drabbade området kommer att fortsätta i veckor och månader framöver. I detta läge använder vi samhällets samlade resurser i arbetet med att bekämpa branden. Förutom räddningstjänst från en rad kommuner stödjer även personal från bland annat Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag har varit tydlig med att den ersättning som de drabbade kommunerna är berättigade till kommer att betalas ut så fort som möjligt. Vi tittar nu, tillsammans med Finansdepartementet, på frågan om ersättning till både kommuner och drabbade.

■ ■ ■

Jag är fortsatt övertygad om att de som till vardags jobbar med att hantera olyckor och har erfarenhet av allvarliga händelser och kriser som ska ha ansvaret att leda arbetet även vid större krissituationer.  Det finns också en bred politisk samsyn kring att räddningsarbetet inte ska skötas av en politiker eller en myndighetsledning som till vardags inte arbetar med kriser.

■ ■ ■

När jag besökte Ramnäs i tisdags berördes jag av alla de frivilliga som ställt upp i samband med brandbekämpningen.  Vänner och anhöriga, men också människor från helt andra delar av Sverige som osjälviskt vill göra en insats. Dessa ideella handlingar visar på en kraft och styrka i vårt samhälle som vi måste värna.

■ ■ ■

Branden i Västmanland har inneburit stora påfrestningar och myndigheternas förmåga att samverka har satts på prov. När en så här allvarlig händelse inträffar är det en särskild utmaning att hantera information, både sådan information som kommer in och sådan information som ska förmedlas ut. Extra svårt blir det när förhållandena förändras snabbt och oförutsägbart.

■ ■ ■

Samtidigt som jag kan konstatera att många har gjort berömvärda insatser i och runt släckningsarbetet så kommer det att finnas ett behov av att utreda för att se vilka lärdomar som kan dras för att utveckla och förbättra krisberedskapen. I torsdags beslutade därför regeringen att tillsätta en sådan utredning. Att utvärdera är viktigt vid varje kris, och särskilt vid en händelse av detta exceptionella slag.

Karin Enström, (M), försvarsminister