Debatt

Våra gamla dör av svält

  • Zendry Svärdkrona

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Alexandra Charles och Solweig Ternström : Bättre mat i äldrevården ett måste för att rädda liv

Allt fler äldre är undernärda i Sverige.

Varje dag kommer äldre människor in till akutmottagningarna på sjukhusen med symtom på undernäring, vitamin- och mineralbrist.

Äldrevården måste göra måltiderna bättre, både näringsmässigt och smakmässigt, tycker skribenterna till dagens debattartikel. Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra.

Foto: kai rehn

Orsaken är ofta felnutrition: de har helt enkelt fått för lite näring. En svag och ensam äldre person har ofta svårt att äta utan hjälp och uppmuntran. Och maten i hemvård och i äldreboenden är många gånger näringsfattig, oaptitlig och alltför knappt tilltagen.

En nära släkting till en av oss drabbades nyligen av en stroke. Hon sitter i rullstol och behöver ständig hjälp, men redan efter fyra dagars vård av hemtjänst var hon uttorkad. Hon fick akut feber och fördes genast till sjukhuset där hon fick näringsdropp.

Ett annat exempel: En mor till en av oss slutade äta helt på äldreboendet på grund av matens undermåliga kvalitet. Hon gick ner 20 kilo på kort tid. Genom sin dotters försorg fick hon mat från en restaurang som hon åt med god aptit. Tack vare dotterns insatser kvällstid, i form av laxsmörgåsar och små burkar fet, fransk fruktyoghurt, började den 80-åriga kvinnan åter gå upp i vikt.

Maten måste smaka för att den ska ätas. Mat måste ätas för att livsgnistan ska bestå.

Många av oss undrar hur det ska bli när vi själva behöver vård och omsorg på äldre dar. Kommer vi att få den vård vi behöver, eller kommer vi att bli en belastning för våra anhöriga? Och hur går det för dem som inte har anhöriga?

Äldre har en självklar rätt till ett drägligt liv. Äldre som vårdas hemma eller inom kommunal äldreomsorg ska garanteras en tillräcklig mängd näring i kosten. De som inte kan äta vanlig mat måste ges näringsdrycker och konsistensanpassad kost.

Sådan är inte situationen i dag.

I stället måste många äldre på grund av undernäring alltför ofta föras till sjukhus för akutvård, för att få vätskedropp med näring och elektrolyter för att överleva.

Många äldre på institution riskerar i dag att få alltför lite proteiner, kalk och energi. Många lider dessutom av vitaminbrist. Ett stort antal äldre har sjukdomar som gör att deras näringsbehov skiljer sig från det hos friska, vilket gör att rutinerna kring näringstillförsel är extra viktiga.

Redan för tio år sedan beslutade den nationella handlingsplanen för nutrition att man skulle förebygga sjuklighet och för tidig död i samband med kostrelaterade sjukdomar. Livsmedelsverket fastslog 2001 att det finns ett stort behov av att utbilda personal inom äldreomsorgen.

Men många äldre far fortfarande illa och dör på grund av okunskap.

Eftersom äldrevården drivs i kommunal regi och sjukhusvården belastar landstingsbudgeten måste landsting och kommuner samarbeta på ett tidigt stadium för att lösa problemet. Undernäring hos äldre på äldreboenden beräknas kosta samhället miljontals kronor per år.

Vi ser det också som viktigt att ge en röst till alla närstående som i dag känner stor oro, förtvivlan och maktlöshet inför föräldrars och äldre släktingars levnadsvillkor. Ohälsan blir alltså dubbel när vi inte tar hand om våra äldre.

Vi måste förändra denna situation där äldre människor ofta tvingas uppsöka sjukhus på grund av svält, och där anhöriga står skräckslagna och maktlösa.

Samhället måste utbilda omsorgspersonal i nutrition och i att ge äldre människor en god mathållning, i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte.

Det handlar om enorma besparingar för kommunerna. Men det handlar först och främst om att rädda liv.

Alexandra Charles

ordförande 1,6 miljonerklubben, opolitisk

Inger Davidson

riksdagsledamot (kd)

Solweig Ternström

skådespelare och författare,

nominerad till riksdagen -06 (c)

Helena Bargholtz

riksdagsledamot (fp)

Mejla

Publisert: