Debatt

Monopolets dödskamp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

I "Omsorg och konkurrens" 1994 föreslog jag att apoteksmonopolet skulle avskaffas. Monopolet stred redan då mot EU:s regler.

"Att göra förändringar själv och inte tvingas" ansåg jag vara det enda vettiga. Inga politiker, vare sig till höger eller vänster, förstod min filosofi. Nu har sanningens minut för monopolet kommit. Nu måste våra politiker lyda EU.

Om förslagen i "Läkemedel och kompetens" genomförts 1994 hade fri försäljning av receptfria läkemedel varit en självklarhet. Nikotintuggummi och huvudvärkspulver hade inte blivit dyrbara frågor för konkurrensmyndigheter, jurister och domstolar. Konsumenterna hade tagit hem servicevinster redan för tio år sedan och sparat tid och pengar. Staten hade sluppit rättegångar.

Avregleringen av receptläkemedel är mer komplicerad. Säkerhet är viktig, liksom konkurrens.

Kommer myndigheter som värnat monopolet att lägga ner kraft på att skapa ett bra konkurrensklimat? Kommer inte de nya reglerna att gynna Apoteket och möjligen andra stora företag? Kommer Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Socialdepartementet verkligen att vinnlägga sig om att göra regler som öppnar för nya distributionsformer och de spännande möjligheter som den nya informationstekniken öppnar?

Hur kommer politikerna att ställa sig till en avreglering? Statsrådet Ylva Johansson, som har makt att se till att apoteksmonopolet försvinner, fungerar som en enorm bromskloss. Den borgerliga regeringen 1993 och 1994 var inte mycket bättre. Varför?

Varje välartat statsråd vet att de för fridens skull bör uppträda som snälla skolbarn inför sina självsäkra, intelligenta och talföra tjänstemän. Och tjänstemännen då?

Deras kall är att värna Apoteket mot marknaden och konsumenternas oförnuft. Inte tål Svensson att köpa nikotintuggummi i 7-Eleven. Att handla Alvedon i Pressbyrån vore klart hälsovådligt för våra konsumenter. Det begriper alla. Och statsrådet Ylva lyssnar och lyder.

Monopolets dödskamp kommer att bli lång, mycket lång.

Margit Gennser , f d riksdags-ledamot för moderaterna

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt