Publicerad:
Uppdaterad:

Moderaterna är emot abort

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna och Fredrik Reinfeldt är emot abort och preventivmedel   i alla fall när det gäller i Europaparlamentet. Det menar SSU-ordförande Ardalan Shekarabi och Sara Heelge Vikmång.
Foto: Björn Lindahl
Moderaterna och Fredrik Reinfeldt är emot abort och preventivmedel i alla fall när det gäller i Europaparlamentet. Det menar SSU-ordförande Ardalan Shekarabi och Sara Heelge Vikmång.

Snart fastställer moderaterna sin röstlista inför valet till Europaparlamentet.

Men vilken politik vill moderaterna egentligen föra?

Under pågående mandatperiod har EU-moderaterna röstat nej till abort, sexualupplysning och homosexuellas rättigheter, visar en granskning av SSU.

– Moderaterna står för ett skrämmande dubbelspel som ger stöd till mörka krafter i Europa, skriver SSU:s förbundsordförande Ardalan Shekarabi och Sara Heelge Vikmång och utmanar moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt att bekänna färg.

Europa.

Inom kort fastställer

moderaterna sin lista till Europaparlamentet. Vi i SSU frågar oss vilket Europa Fredrik Reinfeldt och moderaterna vill se.

SSU:s granskning av moderaterna i Europaparlamentet visar att de där följer en helt annan linje än den de driver på hemmaplan. I Europaparlamentet tar moderaterna avstånd från rättigheter som annars tas som självklara – som abort och preventivmedel. Moderaterna står för ett skrämmande dubbelspel som ger stöd till mörka krafter i Europa.

Kommer dubbelspelet att fortgå även nästa femårsperiod i Europaparlamentet, Reinfeldt? Varför har Charlotte Cederschiöld, Per Stenmarck, Per-Arne Arvidsson, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Peder Wachtmeister så tydligt arbetat mot grundläggande rättigheter?

Exemplen på hur moderater i Europaparlamentet gång på gång röstat på ett sätt som drabbar de svagaste är otaliga.

I resolutionen för ”sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa” röstade moderaterna i Europaparlamentet 2002 mot att medlemsländerna ska arbeta för att tillhandahålla preventivmedel, sexualupplysning och reproduktiv hälsovård. Dessutom röstade moderaterna i samma resolution mot att aborter bör vara lagliga, säkra och tillgängliga för alla.

Moderaterna i Europaparlamentet kunde inte heller ställa sig bakom att uppmana medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar att under alla förhållanden avstå från att åtala kvinnor som har genomgått olagliga aborter. Det är ett tydligt avståndstagande mot kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Att förbjuda abort leder inte till något annat än smärtsamma och livsfarliga illegala aborter. Hur bidrar abortmotstånd till en rättvis värld, moderaterna?

I februari 2002 röstade Europaparlamentet med bred majoritet för en ny regional- och strukturpolitik inför utvidg-ningen. Den syftar till att få en ekonomisk tillväxt i hela EU med både full sysselsättning och social välfärd.

Endast 23 av 626 ledamöter röstade mot. Det var de svenska moderaterna tillsammans med en handfull EU-motståndare från extremhögern. I praktiken innebär detta att moderaterna är motståndare mot att EU ska hjälpa fattiga länder och regioner så att de kan förbättra sin ekonomi. I förlängningen innebär det naturligtvis att människorna som bor i de fattiga länderna och regionerna får sämre levnadsvillkor. Hur bidrar motstånd mot solidaritet till en rättvis värld, moderaterna?

Europaparlamentet röstade i februari 2000 om Jan Anderssons rapport om de sociala trygghetssystemen i Europa. Rapporten gav förslag till modernisering av de sociala trygghetssystemen för att klara finansiering, motverka social utslagning och hindra arbetslöshet. Av 626 ledamöter röstade 69 ledamöter nej till rapporten, däribland moderaterna tillsammans med högerextremister – med Jean-Marie Le Pen i spetsen. Hur bidrar sämre välfärd till en rättvis värld, moderaterna?

Fredrik Reinfeldts nya giv är inspirerad av president George W Bushs ”compassionate conservative”. En fråga som dyker upp är om Reinfeldt även tänker ta med sig det amerikanska abortmotståndet hem till Europa.

SSU bjuder nu in moderaterna till vår kampanj ”Upptäck världen” – en jordenruntresa för att visa hur orättvis världen verkligen är. Första anhalten med moderaterna blir Europaparlamentet för att synliggöra deras egen orättvisa politik i Europa. Välkomna att följa med, skillnaderna och orättvisorna är större än ni tror!

Ardalan Shekarabi (Förbundsordförande SSU), Sara Heelge Vikmång (Förbundssekreterare SSU)

Publicerad:
Publicerad: