Återta kontrollen över SFI-undervisningen

Roger Haddad (L): Oseriösa aktörer bidrar till misslyckad integration

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Återkommande får vi ta del av bristande kvalitet när det gäller SFI-undervisningen. Det är uppenbart att uppföljningen och kontrollen över den utbildning och praktik studenterna har rätt till brister, skriver Roger Haddad (L).
Återkommande får vi ta del av bristande kvalitet när det gäller SFI-undervisningen. Det är uppenbart att uppföljningen och kontrollen över den utbildning och praktik studenterna har rätt till brister, skriver Roger Haddad (L).

DEBATT. Att fler nyanlända eller invandrare som bott i Sverige en kortare tid snabbt lär sig svenska språket är helt avgörande. Det är så man kommer in i det svenska samhället, får ett nätverk av kontakter och kan ta makten över sitt eget liv och framtid.

Återkommande får vi dock ta del av bristande kvalitet när det gäller SFI-undervisningen. Det är uppenbart att uppföljningen och kontrollen över den utbildning och den praktik som studenterna har rätt till brister.

Vi ser inställda lektioner, distanslösningar, ryckighet i det pedagogiska upplägget och inte minst omsättning av personal som gör att studenterna till slut inte får en bra sammanhållen utbildning. Grunden för en bra integrationspolitik är ett utbildningssystem som är individuellt anpassat, som erbjuder yrkesspår men framför allt ett system som kan ta emot studenterna utifrån sin nivå.

Liberalerna ser gärna en mångfald av utförare – kommunala som fristående – men ingen kan vara nöjd med den slapphänta kontrollen av kvaliteten som vi ser just nu. Oavsett om det är kommunerna eller Arbetsförmedlingen måste akuta åtgärder omedelbart vidtas.

Liberalerna kräver heldagsverksamhet: en studerande som börjar ska erbjudas samhällsinformation av någon som själv behärskar det svenska språket och som vet hur man ska orientera sig i samhället. Redan här finns det brister. De studerande måste lära sig om både rättigheter och skyldigheter.

Arbetsförmedlingen och inte minst kommunerna som bedriver kommunal vuxenutbildning i egen regi eller upphandlad måste bli mycket tuffare i vilka krav man ställer och än viktigare: att driva en systematisk kvalitetsuppföljning.

Om exempelvis en studerande inte dyker upp, måste ersättningen dras ner. Om en anordnare inte kan lösa en praktik som är en villkorad del i SFI-utbildningen, måste tillståndet återkallas av den kommunala utbildningsnämnden.

Vi måste ha nolltolerans och komma ifrån den låt-gå-attityd som jag ser exempel på varje dag. Resultatet är oseriösa aktörer som inte levererar och kommunala verksamheter utan kvalitetskrav där nyanlända, analfabeter eller högutbildade akademiker tvingas till självstudier med hjälp av ett program eller gamla stenciler. Detta är helt oacceptabelt och bidrar direkt till en misslyckad integration och att individer aldrig kommer vidare i arbete.

Självklart finns det exempel på nyanlända som själva – trots dessa brister – har tagit sig in på den svenska arbetsmarknaden och lyckats, men fler måste ha de möjligheterna.

Liberalerna föreslår flera åtgärder för att komma till rätta med dessa problem:

  • Skolinspektionen måste agera kraftfullare och ges i uppdrag att intensifiera granskningen av SFI. Det får inte vara så att deras granskningar baseras helt på kommunernas självvärderingar när de själva kan vara huvudmän och direkt ansvariga. Inspektionen måste ingripa tydligare mot kommuner som inte har kontroll över kvaliteten.
  • Kommunerna måste bli bättre på att följa upp kvaliteten och kräva av kommunala förvaltningar och privata aktörer att studenterna tillhandahåller det som SFI-studenterna har rätt till.
  • Arbetsförmedlingen bör granska alla sina aktörer som är involverade i etableringsuppdraget, i synnerhet när det kommer till insatser knutna till SFI-utbildningen och de praktiska momenten.
  • Frånvaro ska leda till sänkt ersättning. Den som är frånvarande från etableringsinsatser måste också få sänkt etableringsersättning. Här behövs bättre uppföljning av närvaro. Idag finns inga bestämmelser om att ersättningen sänks på grund av sjukdom eller tillfällig vård av barn. Först efter 30 dagars frånvaro i följd skrivs en person ut från etableringsprogrammet. Regelverket bör ändras så att ersättningen sänks till 80 procent vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn, på samma sätt som vid frånvaro från arbete eller aktivitetsstöd.


Roger Haddad (L), Skolpolitisk talesperson, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE