Debatt

Nu krävs ett djurens FBI

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Marit Paulsen: Hög tid att agera mot misskötseln av djur

Djurens helvete Finska pälsfarmare låter sina djur växa upp i trånga nätburar. Där har rävarna en lite yta att röra sig på samtidigt som de stressade djuren attackerar varandra. Många djur visar upp svåra skador.
Djurens helvete Finska pälsfarmare låter sina djur växa upp i trånga nätburar. Där har rävarna en lite yta att röra sig på samtidigt som de stressade djuren attackerar varandra. Många djur visar upp svåra skador.

Det är inte med någon större förvåning som jag tar del av den debatt som förts i svensk media den senaste veckorna, om det så kallade ”köttklistret” Och nu är det bakterier i kyckling som det varnas för. Enligt Aftonbladets undersökning skulle de vara smittade med antibiotikaresistenta tarmbakterier.

Media larmar återkommande om diverse farligheter i mat. Och eftersom vi människor bär på ett genetiskt arv av att vara rädda för att äta det okända är det inte konstigt att vi reagerar starkt. Denna mekanism går tillbaka hundratusentals år i tiden då vi samlade mat i naturen. Då var det livsavgörande att välja rätt bland olika sorters vegetabilier, många direkt giftiga, andra helt enkelt osmältbara.

Vi har också de senaste tjugo åren stött på allvarliga alarm vad gäller mat och hanteringen av djur. Vem har till exempel kunnat glömma dioxinskandalen i Belgien eller fallen med galna ko-sjukan i bland annat England, Danmark, Spanien, Nederländerna och Tyskland? Vi reagerar alltså helt logiskt.

Jag är djupt oroad över det akuta problemet med antibiotikaresistens hos djur och människor. Antibiotikaresistens är framför allt ett riktigt allvarligt hot mot barnens och de ungas hälsa. Skärper vi inte lagstiftningen kring användningen av antibiotika snarast riskerar vi att hamna 100 år tillbaka i tiden, då en ung mor endast fick ett överlevande barn av fyra. I dag saknar vi information om, och kontroll över, antibiotikaanvändningen när det gäller djuren. Vi behöver därför en europeisk databas för användningen av antibiotika.

Mitt förslag om en allmän europeisk djurskyddslag och en samordnande funktion för djurskydd inom EU behandlar just detta. Jag vill skapa en hög gemensam djurskyddsstandard som alla som vill agera på EU:s inre marknad, även importörer, måste uppfylla. Vi behöver även ett center för samla in all befintlig kunskap och för att initiera ny forskning när luckor upptäcks. Jag vill också att EU:s veterinärkontor ska få muskler nog att verkligen fungera som en europeisk mat- och djurskyddspolis. Det behövs en stark blåslampa i baken på dem som inte sköter djurskyddet. Jag har valt att kalla det för ett djurens FBI.

Det är oerhört viktigt att vi känner oss trygga med den mat vi köper. Att man kan lita och stödja sig på innehållsförteckningen är grunden för en sådan trygghet. Varje påstående som görs om en produkts egenskaper måste kunna bevisas vetenskapligt. Inom kort kommer Europaparlamentets jordbruksutskott ta ställning till mitt förslag om en sådan grundläggande princip, inom ramen för EU:s kvalitetspolicy för jordbruksprodukter.

Under mina år i Europaparlamentet har jag strävsamt jobbat för säkrare och sundare livsmedel i EU, och det tänker jag fortsätta att göra. Det är oerhört viktigt att för människor att känna trygghet med vad vi äter – oavsett om de befinner sig på Algarvekusten i Portugal eller i finska Karelen. För att det ska fungera krävs inte bara en god innehållsdeklaration utan även tydliga regler och ett kontrollsystem med ordentliga sanktionsmöjligheter i alla led, från jord till bord. Och det krävs ett djurens FBI.

Marit Paulsen (FP)

Europaparlamentariker

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle