Lundin Petroleum har något att dölja

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bildt hänvisar till utredning som inte finns

Utrikesminister Carl Bildt (M) var ledamot i Lundin Oils styrelse mellan 2000 och 2006.
Utrikesminister Carl Bildt (M) var ledamot i Lundin Oils styrelse mellan 2000 och 2006.

Nu ska Lundin Petroleums inblandning i kriget i Sudan äntligen utredas ordentligt. Nu kommer företaget och dess tidigare svenska företrädare Carl Bildt äntligen att tvingas lägga fram ordentliga fakta på bordet.

"Carl Bildt säger för sin del att eventuella kopplingar mellan individer som kan ha begått brott och Lundin Oil utreddes rätt noga 2001 och 2003, utan att det gick att hitta några kopplingar", skriver TT 11 juni. Vilka utredningar det handlar om har jag inte lyckats få reda på, så  nu får man bara hoppas att åklagarmyndigheten klarar det bättre.

För jag vill väldigt gärna veta vilka utredningar han hänvisar till. Efter att ha närgranskat företaget under snart fem år har jag aldrig hört talas om några undersökningar av det slag som Carl Bildt beskriver. Hade jag gjort det skulle jag ha satt stopp för arbetet med boken Affärer i blod och olja, Lundin Petroleum i Afrika. Då hade risken nämligen varit stor att jag var på fel spår när jag undersökte företagets inblandning i ett av världens allra mest brutala och dödliga inbördeskrig, det som pågick i södra Sudan mellan 1983 och 2005.

Men när jag vänder mig till Utrikesdepartementet för att få tag på utredningarna som Bildt hänvisat till blir jag uppmanad att kontakta Lundin Petroleum. Hos Lundin Petroleum duckar informationschefen Maria Hamilton på frågan om de detaljerade utredningar som Carl Bildt hänvisat till. I ett email skriver hon bara att företaget hänvisar till material som finns presenterat på hemsidan. Men där hittar jag inte någon undersökning som visar det Carl Bildt påstår.

Däremot hittar jag material som visar motsatsen. I en rapport från år 2003, Oil and conflict: Lundin Petroleum's experience in Sudan, skriven av företagets etikansvariga Christine Batruch avfärdas kopplingen mellan våld och företaget i en bisats. Men det är inte samma sak som att saken är noga utredd.  Vad gäller individer som kan ha begått brott, så nämner rapporten en känd rebelledare som kan kopplas till en massaker år 1991, då tusentals personer miste livet enligt Amnesty International. Just han anlitades för att försvara Lundins oljefält från andra rebeller. Sedan bytte han sida och attackerade Lundins verksamhet, vilket också var ett brott. Materialet från Lundin Petroleum visar alltså raka motsatsen till det Carl Bildt påstått.

Från år 2001 finns också material, bland annat en film som visar företagets ordförande, Ian Lundin, på en rundresa på oljefälten år 2001. Filmen går att se på Youtube och heter The Oil Company's Story. Där försvaras Lundin delvis. Men där ser man också Ian Lundin stöta ihop med en grupp barnsoldater under en färd över företagets omdebatterade oljefält. De beväpnade barnen ingick med alla största säkerhet i någon milis som försvarade oljefältet mot rebeller. Hade barnen med sina maskingevär tillhört fiendesidan hade Ian Lundins resa med stor sannolikhet slutat där och då. Ian Lundin övertygar alltså inte om sin vilja att utreda missförhållanden.

sin blogg Alla dessa dagar skriver Carl Bildt om substans när han avfärdar Unpaid Debt som satts ihop efter flera års undersökningar och intervjuer med vittnen: "Så mycket nytt av substans handlar det i allmänhet inte om - och så såvitt jag kan förstå inte i det senaste fallet heller." Men då borde han ha mer av substans att komma med själv och inte hänvisa till utredningar som han inte sedan är beredd att plocka fram.

Och är det då inte en nyhet för honom att 12 000 personer dog i militära attacker eller umbäranden på Lundins område, vilket Unpaid Debt påstår? Eller anser han det utan substans att 12 000 sudaneser fallit offer för verksamheten i ett företag där han själv suttit i styrelsen?

Hitintills har han lugnt kunnat fara vidare ut i världen i sin viktiga roll som utrikesminister och inte behövt besväras  nämnvärt av fakta vad gäller frågor om liv och död för tusentals afrikaner. Förhoppningsvis blir det en ändring på det om ett tag. Då måste Lundins företrädare har något bättre att visa upp än vad jag själv sett, annars ligger de riktigt illa till.

Kerstin Lundell

Journalist

Publisert: