SJ måste bli bättre på kriskommunikation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Kunderna har rätt att få veta om och när ett tåg ska gå”

Vintern är här. Med förra vinterns kyla färskt i minnet är det med stor oro vi ser att tågtrafiken dras med stora problem redan nu. Det självklara valet som tåget borde vara, håller på att gå förlorat på grund av de förseningar som drabbar resenärerna. Förra årets tågkaos får inte upprepas. Därför måste underhållen av de svenska järnvägsspåren förbättras och kommunikationen till resenärerna vara tydligare. I går kunde flera resenärer berätta om att den enda informationen de fått var att tåget skulle gå om tio minuter, dessa tio minuter upprepades allt för många gånger. Om tågen är inställda är det bättre att säga det och om man inte vet är det bättre att säga det än att bara upprepa tåget ska gå inom tio minuter.

En av de viktigaste åtgärderna som bör prioriteras vid krissituationer är information. Kommunikationen (i detta fall i dubbel bemärkelse) till de tiotusentals resenärer som drabbades av förseningar fungerade inte alls förra vintern och flera resenärer klagade på servicenivån och bemötandet. Dessutom ändrades ersättningsfrågorna allt eftersom problemen tilltog.

Förra vintern var vintern då det kändes som ett mirakel när ett tåg kom i tid – ja, om tågen nu ens lämnade stationen. Det var den kallaste vintern på över 20 år i vissa delar av Sverige och på andra orter den kallaste sedan andra världskriget. Enligt dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson var det ”just den ihållande kylan i kombination med upprepade snöfall som gör problemen så stora i järnvägssystemet." Orsakerna till kaoset stavades fastfrusna tåg, växelfel, nedisade vagnar, lok och spår och mängder med snö samt att kraftförsörjning och signalsystem var känsliga för kyla. SJ sade sig ha beredskap med så var inte fallet.

Detta var också vintern då alla skyllde på alla och ingen ville ta ansvar. SJ:s förklaring på deras hemsida var "Mycket kraftiga reduceringar i tågtrafiken. Banverket har beslutat att reducera tågtrafik på grund av vädret." Banverket sade sig inte haft tillräckliga resurser. Socialdemokraterna, som själva inte satsat på infrastruktur och underhåll de senaste mandatperioderna, skyllde på alliansregeringen.

Sverige är bland de sämsta länderna i Europa på att underhålla sina järnvägsspår. Självklart måste vi i Sverige ha järnvägar som tål den svenska vinterns klimat. Lärdomarna från förra vintern måste vi nu ta i beaktning. Framtidens spår måste underhållas bättre, de flesta är överens om att underhåller i dag är allt för dåligt.

Vi måste satsa på infrastrukturen i vårt land, kapacitetsbristen i dag är för stor på flera sträckor. Allt detta kostar och det är pengar vi måste investera. Något som däremot inte kostar så mycket, men som kostar förtroende är dålig information. Är det något som kan bli bättre redan nu så är det att informationen till resenärerna måste bli bättre. I ett land som Sverige måste vi räkna med att vintern kan bli både kall och snöig, men det minsta vi kan begära är att få veta vad det innebär för just vår tågresa.

Caroline Szyber
Riksdagsledamot (KD)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN