”Lustigkurren Hägglund kliver fram”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Retorikexpert Elaine Bergqvist analyserar hur bra Göran Hägglund klarade sig

Humorn är Göran Hägglunds starka kort, menar retorikexperten Elaine Bergqvist.
Foto: ULF HÖJER
Humorn är Göran Hägglunds starka kort, menar retorikexperten Elaine Bergqvist.

I kväll var det Göran Hägglunds tur att grillas i SVT:s partiledarufrågning. Här är Elaine Bergqvists analys av KD-ledarens retoriska bedrift:

Elaine Bergqvist.

Huvudbudskap:

”Verklighetens folk är de som gör sitt yttersta i vardagen”.

”En röst på kd är en röst på fler vårdplatser”

”Jag tycker inte vinst är dåligt”

”Jag är för jämställdhet, men jag kallar mig inte feminist”.

”Kan man inte jobba så ska man inte jobba”.

”Kristdemokraterna är inte anarkister”

”Tilltron till den offentliga vården är inte tillräckligt hög, men den har ökat”.

Helhetsintryck: Inledningsvis är det en pressad Hägglund som sitter i utfrågningen, svårast har han att förklara sina egna citat som utfrågarna konfronterar honom med. Mot slutet kliver lusigkurren Hägglund fram. När han ska svarar fel på programledarens fråga kring det mest populära tv-programmet i år som var bröllopet svarar han; ”Jasså, det visste jag inte. Jag såg inte det… jag var där!” Humor är Hägglunds starka kort.

Kroppsspråk: Har bra ögonkontakt med båda utfrågarna. Det han säger är i harmoni med budskapet, han ser bekymrad ut när han säger att en fråga är svår och glad ut när något är glatt. Han har mycket mer trovärdighet än de politiker som ibland kan se botox-injicerade ut när de pratar om lycka.

Argumentation: Hägglund försökte hålla samma linje som Reinfeldt har gjort den senaste tiden. Påvisa hur mycket bra det har gått för Sverige, men programledarna gjorde det svårt för honom att blicka framåt då han konfronteras med citat han gjort bakåt i tiden. Det gör att första halvan av debatten blir ett försvarstal mot de homosexuella och tidigare citat. Men mot andra halvan lättar det upp och han använder humor för att vinna väljarnas välvilja (bevevólus).

Återkommande ord/fraser: Idag hade Hägglund en förkärlek att värdera frågorna han fick, ett sätt att köpa betänketid men också slösa på taltid.

”Det här en svår fråga”, ”Det är en viktig fråga”, ”ja.. hur svarar man på det”, ”jag är glad att den frågan kommer upp”,

Retoriska giftpilar mot de rödgröna: Han ägnade ingen tid åt att prata om De Rödgröna. Vid tillfälle pratade han om Vänstern och om Sahlins frekvent använda ord ”stupstock”; ”Stupstock är ett förfärligt uttryck”.

Fallgropar: ”Din röst gör att vi ska göra vårt bästa för att nå våra mål, sen får vi se hur långt det räcker. “Så här skapar du inte tillit (pistis). Det här var Hägglunds svar på varför han inte lyckades uppfylla Kd:s. bensinskattsmål. Vill han få röster i detta val ska ha undvika meningar som denna.

”Det har tittats på det” Det här är ett diffust påstående som kan lura åhörarna att tro att något har gjorts. Hägglund borde vara mer konkret än så. Följfrågor bör ställas här som ”Vem har tittat på det?”, ”när och hur gjordes det?”, ”Vad blev slutsatsen?”.

Elaine Bergqvist

Publicerad: