ÅSIKT

Ridå för den smala filmen

DEBATT

Mats Sladö, ordförande Sveriges förenade filmstudios: ”Om inte stödet till de små filmbolagen ökar utarmas filmkonsten”

Foto: Filmer liknande ”Tsotsi”, ”Sophie Scholl – de sista dagarna” och här ”Stilla liv” hotas, skriver Mats Sladö.

Debatten i media om biografernas och kvalitetsfilmens framtid, med anledning av Triangelfilms och Astoria Cinemas konkurser, har av någon märklig anledning nästan uteblivit.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att SF nu, indirekt via Svenska Bio, stärkt sin redan starka position på den svenska biografmarknaden borde oroa alla som ser filmen som en konstart.

I vissa tidningskommentarer utelämnar man av olika skäl viktig information om hur verkligheten ser ut, varför läsaren får en felaktig bild om möjligheten att se så kallad­ ”smal” film ute i landet.

Nu senast kunde vi på Dagens Nyheters ledarsida (10/8) läsa att det på många mindre orter i landet (Borlänge, Flen, Karlshamn, Kiruna, Örnsköldsvik) aldrig funnits möjlighet att se ”smal” film. Men på dessa orter som tas som exempel finns sedan många årtionden en livaktig och etablerad filmstudioverksamhet. Det är Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) som organiserar mer än hundra filmklubbar runt om i Sverige på små och medelstora orter och visar kvalitetsfilm på biograf.

SFF tar ansvar för den filmkulturella insats som många efterlyser och önskar men som alltför många kulturjournalister och ledar­skribenter med storstadsperspektiv uppenbarligen inte har den blekaste aning om.

Tillsammans med­ Folkets hus och Parkers Bio Kontrast kompletterar vi det kommersiella utbudet och håller biografkulturen levande utanför storstäderna. SFF och Bio Kontrast utför en kulturgärning i det tysta genom att visa film som annars aldrig skulle visas på dessa platser.

Men SFF och Bio Kontrast är beroende av att det finns biografer och att importen av kvalitetsfilm inte minskar, utan i stället ökar.

De i detta sammanhang små men för kvalitetsfilmen så betydelsefulla­ filmbolagen Atlantic Film, Folkets Bio, Noble Entertainment, Nonstop­entertainment, Novemberfilm, Polfilm, Scanbox och Starlet Media, och dit Triangelfilm också räknades, äger få eller inga biografer alls.

Med hjälp av ett litet statligt stöd importerar och distribuerar de ”smal” film från olika delar av världen, ofta i ett fåtal kopior. De är beroende av att det finns biografer som Sture, Zita, Grand och Victoria i Stockholm för att kunna premiärvisa sina filmer.

Om de små filmbolagen inte kan visa sina­ importer på biograf kan inte heller SFF och Bio Kontrast visa kvalitetsfilmer som ”Sophie Scholl – de sista dagarna”­ (Atlantic Film), ”Infödd soldat” (Folkets Bio), ”Ta mina ögon” (Noble Entertainment), ”Stilla­ liv” (Nonstopentertain­ment), ”Herr Lazarescus död” (Novemberfilm), ”Tsotsi” (Scanbox), ”Italienaren” (Starlet Media), ”Järn 3:an” (Triangelfilm) och ”Brända av solen” (Polfilm) i? Borlänge, Flen, Karlshamn, Kiruna och Örnsköldsvik eller i Hemse, Mora och Vilhelmina. Triangelfilms och Astoria Cinemas konkurser och SF:s snart totala dominans, gör att kvalitetsfilmens framtid i Sverige är allvarligt hotad.

Om vi vill ha en levande biografkultur som visar angelägen film i hela landet, måste staten och kommunerna ta sitt ansvar för filmen som konstart. Det innebär konkret att offentliga medel måste till för att rädda nedläggningshotade biografer – inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö – och stödja till exempel Folkets Bios initiativ när de vill ta över Spegeln i Malmö och någon ytterligare biograf i Stockholm. Det ekonomiska stödet måste också öka till de små filmbolagen, annars kommer fler betydelsefulla filmer aldrig att nå Sverige, särskilt nu när Triangelfilm gått i graven.

Risken är annars att Sverige blir ett filmens u-land. Vi kommer då i ännu större utsträckning att matas med amerikanska filmer medan nyskapande film - ofta kritikerrosad och festivalprisad - från Europa, Asien, Afrika och Sydamerika lyser med sin frånvaro på svenska biografer.

Dagens debattör

Mats Sladö

Ordförande Sveriges

Förenade Filmstudios?

Mats Sladö