ÅSIKT

”Regeringen kastar bort värdefull kompetens”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Regeringspartierna har hela tiden påtalat hur viktigt det är att vi har en hög kunskap och kompetens i landet och det håller jag med om, men till min förvåning så kastar regeringen själva bort en del av landets kompetens!

Kompetensen som kastas bort är bland annat kunskap som finns både inom Integrationsverket och Arbetslivsinstitutet. Företrädare för den nya regeringen sa före valet att man skulle rivstarta sitt jobb om man kom till makten och det har man verkligen gjort.

Men rivstarten innebär inte någon utveckling som man hade hoppats på utan en konkret avveckling.

Regeringen har på några månader lyckats lägga ner hela Integrationsverket utan att ha en hållbar lösning i beredskap, det är oansvarigt. Integrationsverket var i behov av utveckling men inte avveckling. Den kompetens och kunskap som fanns har man nu ”slaktat” på några månader utan att ha ett nytt godtagbart alternativ klart.

Länsstyrelserna som ska ta över en del av uppgifterna har inte beredskapen för tillfället. Migrationsverket som ska ta över andra uppgifter är hårt arbetsbelastad och kan inte utföra uppdraget på bästa sätt. För övrigt så ville ett av regeringspartierna lägga ner Migrationsverket också men så har det inte blivit – ännu. Nu hoppas jag att regeringen inte avvecklar Migrationsverket utan utvecklar det!

Det andra exemplet är Arbetslivsinstitutet som var ett välkänt och internationellt erkänt institut inom det aktuella området. Troligtvis var de också i behov av en utveckling, inte någon avveckling av sin verksamhet.

Flera uppgifter ”hänger” nu i luften samtidigt som det finns ett framtida stort behov inom ovanstående områden.

Regeringen tar en stor risk med sitt politiska experiment och det kan sluta med ett haveri, men ge inte medborgarna skulden i sådant fall utan var självkritiska.