ÅSIKT

”Gör något åt flyktingarnas boendesituation, Billström”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Migrationsminister Tobias Billström (m).
DEBATT

Migrationsminister Tobias Billström (m) håller med om att situationen i våra kommuner är problematisk. Därför vill han tillsätta en utredning. Men allt han vill utreda har redan utretts. Utredningarna visar att det saknas över tre miljarder i statsbudgeten och det är enligt många borgerliga kommunledningar skälet till att de stängt sina kommuner. Det känner Billström mycket väl till, men det har han inte gjort någonting åt.

Billström skriver att ingen flykting ”tvingas” att bo orimligt trångt och att det har gått bra för dem som flyttat till Småland.

Men i de kommuner dit de flesta sökt sig är ebo inget sätt att ”skapa sig goda chanser inför framtiden”. Istället innebär det att en kvinna med fyra barn flyttar in hos en släkting i en lägenhet på 37 kvadratmeter, eller att två sexbarnsfamiljer bor hopträngda i en trea. Det finns barn som inte vet vart de ska ta vägen efter skolan eftersom familjen flyttar runt.

Vi tycker det är självklart att den dag man är självförsörjande, ska man få bo var man vill. Men under den tid man får hjälp att komma in i samhället behövs ett kontrakt mellan personen ifråga, staten och en passande kommun. Det är inte boendefrågan som ska vara det viktigaste, utan möjligheten till arbete och självförsörjning.

Billström har suttit i kommunfullmäktige i Malmö och sett problemen med egna ögon. Vi har gett honom många förslag till konstruktiva lösningar. Det finns även förslag i den socialdemokratiska riksdagsgruppens budgetmotion.

Billström kan agera utifrån det som redan har utretts!

Anders Lago (s),

kommun- styrelsens ordförande i Södertälje

Göran Johansson (s),

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Ilmar Reepalu (s),

kommun- styrelsens ordförande i Malmö