ÅSIKT

Jag uppmuntrar alla goda idéer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Svensk cancervård är i världsklass. Ändå är cancer ett av våra stora folkhälsoproblem. Vi behöver bemästra ett antal olika problem inom cancervården. Ett av dem, som Jakob Ratz beskriver (19 oktober), är bristen på experter inom mammografi. För att komma till rätta med detta och andra utmaningar i kampen mot cancer har jag tagit initiativ till en nationell cancerstrategi. En av frågorna som utredaren fått i uppdrag att belysa är just mammografin.

Ratz lösning på problemet med långa väntetider inom mammografin är att landsting skickar röntgenbilderna utomlands för bedömning. Det är möjligt tack vare ny teknik. Som socialminister följer jag givetvis den tekniska utvecklingen noga. Hur det enskilda landstinget i slutänden väljer att göra varken kan eller får jag som socialminister lägga mig i. Men jag uppmuntrar naturligtvis alla goda idéer som hjälper till att förbättra vården och minska lidandet för alla landets cancerpatienter.

Göran Hägglund (kd)

socialminister