Kvinnliga poliser får lägre lön än manliga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Polisförbundet: Nye rikspolischefen lever inte upp till sina visioner

Rikspolischefen slår tillbaka mot Polisförbundet som menar att kvinnorna inom polisen får lägre lön systematiskt.

Foto: Foto: MAGNUS WENNMAN

Lena Nitz.

DEBATT. Nästan dubbelt så många kvinnor som män procentuellt sett har fått den lägsta lönenivån när polisen för första gången lönesätter nya polisassistenter individuellt och differentierat. Rikspolischef Dan Eliasson borde ta sig en allvarlig funderare på om ojämställda löner verkligen går i linje med den moderna myndighet han vill skapa.

Inte många av er kan ha missat att det finns en ny sheriff i stan. Rikspolischef Dan Eliasson, som tillträdde vid årsskiftet, har ett tydligt förändringsmandat. Han sticker ut hakan långt när det gäller hur snabbt och bra polisen ska förändras. "2017 har vi en bättre fungerande polis, det garanterar jag", sa han på ett seminarium som Polisförbundet och Fryshuset arrangerade i Almedalen förra veckan.

Fler poliser närmare medborgarna. Tydligare strukturer och ledning. Samverkan mellan polisen och andra samhällsinsatser. Det är några av de frågor Eliasson driver med kraft. Polisförbundet har hela tiden varit positiva till intentionerna med omorganisationen, men oroliga för genomförandet. Det senaste halvåret har varit tufft för polisen. Stora förändringar, rörig arbetsmiljö och osäkert ledarskap. För några veckor sedan uppstod också stor oro vid lönesättningen av nya polisassistenter.

Polisförbundet och den tidigare arbetsgivaren Rikspolisstyrelsen var i höstas överens om en låglönesatsning för de lägst betalda under det sista kvartalet 2014. Tre kullar av polisassistenter gick ut på 24 500, men sedan valde den nya polismyndigheten att lönesätta individuellt och differentierat, både under och över 24 500. Det har skapat stor oro och ilska i organisationen. Polisförbundet har därför valt att göra en noggrann kartläggning av de nya lönerna för att kunna analysera och skapa strategier för vårt vidare arbete. Då upptäcker vi en tydlig uppdelning utifrån kön.

Cirka 8 procent av de kvinnliga polisassistenterna lönesätts på 23 800, vilket är den lägsta lönenivån. De har inte ens hunnit börja arbeta än och visa vad de går för. Cirka 4 procent av de manliga polisassistenterna bedöms vara värda samma låga lön.

En lön på över 25 000 bedöms bara cirka 4 procent av kvinnorna vara värda, att jämföra med cirka 9 procent av männen. Den nya polismyndigheten har hittills på alla sätt misslyckats med att förklara utifrån vilka kriterier de har satt lönerna för nya polisassistenter. Nu framträder en bild där man gör en tydlig uppdelning utifrån könstillhörighet. Det här är uppgifter som tarvar en ytterst bra förklaring från den nya polismyndighetens ledning.

Lönerna för nya polisassistenter är det mest flagranta, men inte det enda, tecknet på att polisen har oerhört mycket ogjort i sitt jämställdhetsarbete. Tillsättningen av chefer i den nya myndigheten har också lämnat mycket i övrigt att önska. Av de 25 polisområdeschefer som tillsattes före årsskiftet var bara 1 av 4 kvinnor. Och även längre ner på chefsnivå ser vi en klar övervikt av män på chefspositioner. Sammantaget ger detta en djupt olycklig bild av polisens bristande jämställdhetsfokus.

”Inga osakliga löneskillnader på grund av kön ska förekomma”, förkunnar polisen i ett jämställdhetsprogram. Just nu återstår det att bevisa. Polisförbundet kommer att kalla till MBL10-förhandlingar för att analysera lönerna i alla regioner. Det här blir en oerhört central fråga för arbetsgivaren att bemöta.

Polisförbundet krävde redan i slutet av förra veckan att myndigheten ska riva upp beslutet om nya polisassistentlöner.  Processen har varit hafsig och oprofessionell. Det har skapat onödig ilska hos medarbetarna, som redan befinner sig i en pressad situation. Den här kartläggningen stärker vår uppfattning.

Gör om och gör rätt, Dan Eliasson. Är det här verkligen de signaler du vill sända ut om en ny myndighet där polisen går i takt med tiden? Snarare känns det som om du backar en gammal atlantångare in i framtiden med det åldrande patriarkatets flagga hissad i topp.

Vi vill se en ny lönesättning med transparenta och tydliga lönekriterier. Att de dessutom inte främjar ojämställdhet borde vara en självklarhet.

Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Publisert: