Kristna lever under hot på asylboenden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD: Samhället får inte kapitulera för intolerans

Är svaret att vi ska behöva ha speciella boenden för kristna och kvinnor? Det vore ett nederlag, skriver debattören.

DEBATT. Våld och hot på våra asylboenden ökar för varje dag och polisen hinner inte längre rycka ut på alla larm som kommer in. Boende låser in sig av skräck för att bli knivskurna och flickor utsätts för olika typer av våld och trakasserier. Läget är på många håll under all kritik. Vi ska ha nolltolerans för hot och våld på samtliga asylboenden och migrationsminister Morgan Johansson måste agera snarast.

Under hösten har Sveriges asylmottagningssystem utsatts för stora påfrestningar med det stora antalet asylsökande som sökt sig till Sverige. I synnerhet har det varit svårt att hitta boende till de alla som kommit.

I detta krisläge sänktes standardkraven för att driva asylboenden. I princip kan vem som helst starta asylboende, det krävs inga särskilda kvalifikationer. Det är mat och husrum som ska erbjudas. Och antalet kvadratmeter för varje person i boendet har minskat. Många trängs i små rum och personer med olika bakgrund, tro och etnicitet blandas.

Eftersom många kommer från krigsområden är det naturligtvis inte helt okomplicerat. Olika grupper står mot varandra där, och det fortsätter här. Dessutom kommer de asylsökande till en helt annan kultur. Flickor/kvinnor utsätts för kontroll och övergrepp utifrån synen på kvinnan, som inte stämmer överens med vår.

Men även religion spelar roll. Kristna jag mött uppger hur de flytt från förföljelse för att sedan möta på det igen på asylboenden här i Sverige. Hot, trakasserier och våld med kniv är dessvärre inte ovanliga. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Här är några exempel:

En man med muslimsk bakgrund som under fyra månader utsatts för allvarliga hot, bland annat dödshot, från fem personer eftersom han konverterat till kristendomen. Han upplevde både direkta hot och trakasserier samt hörde dessa personer tala om att förgifta honom. En polisanmälan gjordes och han tvingades flytta till ett annat asylboende, där hoten fortsatte. Av rädsla för sitt liv vill han nu dra tillbaka sin anmälan.

En annan man har fått dödshot då han vägrar delta i fredagsbönen med muslimer som bor på asylboendet. Det har tydligt framgått att hoten har sin grund i att han är kristen och vägrar delta i bönen. Personerna i fråga spelar upp musik om IS, där sångtexterna uppmanar till våld mot ”de otrogna”. Migrationsverket har kontaktats men en förflyttning av den utsatte kunde inte ske och regelbundna hot fortsätter.

Den person som hotat och utsatt en annan person på ett asylboende drabbas sällan själv av förflyttning när det uppdagas. I stället är det brottsoffret som tar den konsekvensen. Det är inte rimligt.

I december ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om det växande problemet med oroligheter och motsättningar på asylboenden. Då främst kring kristnas situation där motiven är kristofobiska, där konvertiter som övergått från islam till kristen tro utsätts mest. Vi ser nu också problem för kvinnor vars rättigheter inskränks.

Ministern negligerar i sitt svar problemets allvar och omfattning. Han menar att brottsliga handlingar i Migrationsverkets boenden ska anmälas till polisen. Det är självklart.

Samtidigt vittnar många inom polisen hur svårt ansträngd kåren är. Vi har i dag HBTQ-certifierade asylboenden. Är svaret att vi ska behöva ha speciella boenden för kristna och kvinnor också? Det vore ett nederlag.

Samhället ska inte kapitulera inför intolerans, varken på grund av religiösa tillhörigheter, kön eller sexuell läggning. Jag har nu lämnat in en interpellation i riksdagen till Morgan Johansson och önskar kraftfullare besked denna gång.

Désirée Pethrus

Riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson (KD)

ARTIKELN HANDLAR OM