ÅSIKT

M: Vi borde ha bytt politik långt tidigare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Tomas Tobé: Därför har vi omprövat migrations- och integrationspolitiken

Foto: Tomas Tobé, Moderaterna.

DEBATT. Miljontals människor är på flykt från krig och förföljelse i den mest omfattande flyktingsituationen sedan andra världskriget. Sverige har tagit ett stort ansvar men läget har nu tyvärr blivit ohållbart. Det är inte rimligt att främst Sverige och Tyskland får ta konsekvenserna av att EU:s gemensamma hantering av migrationspolitiken inte fungerar. Det behöver skapas bättre ordning på EU-nivå.

Samtidigt behövs omedelbara insatser i Sverige.

Vi är många som känner oro för situationen – vad innebär detta för Sverige och hur kan vi säkerställa ett bra mottagande för alla människor som redan är här? Detta syns inte minst i att flyktingfrågan länge varit den fråga som väljarna anser vara den viktigaste enligt flera opinionsmätningar.

Det är enkelt att hävda att ingen hade kunnat förbereda sig på detta. Även om utvecklingen under hösten har varit exceptionell så hade Sverige kunnat vara bättre rustat. Utmaningen till följd av ett stort flyktingmottagande har funnits under en längre tid. Moderaterna hade i regeringsställning behövt genomföra reformer för ett bättre fungerande mottagande och en stärkt integration långt tidigare.

Att lämna en stor samhällsutmaning därhän medförde att Sverigedemokraterna gavs utrymme att ge enkla svar på svåra frågor. Sverige hade i stället behövt diskutera dessa frågor med anständighet och förnuft. Politiken hade behövt omprövas. Det handlar om att skapa ordning och reda för att säkerställa den öppenhet som är avgörande eftersom invandring berikar Sverige och behövs för att vi ska stå starkt i framtiden.

Efter valet inledde Moderaterna därför en omläggning av migrations- och integrationspolitiken. Under året har flera nya reformer presenterats. Bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli ny huvudregel och att försörjningskravet vid anhöriginvandring ska skärpas i syfte att skapa ökad harmonisering mot övriga EU.

Detta tillsammans med tydliga reformer för jobb och egen försörjning: sänkt skatt på små inkomster, utökad jobbstimulans, förstajobbet-anställning, utbildningsplikt för nyanlända som saknar färdig grundskoleutbildning och bättre möjlighet till yrkesutbildning.

Att skapa enklare vägar till arbetsmarknaden kombinerat med krav på att fler måste göra sig anställningsbara är avgörande för att långsiktigt förbättra integrationen och minska utanförskapet.

Tyvärr har Stefan Löfvens regering varit för saktfärdig och passiv inför flyktingkrisen. Moderaterna har därför drivit regeringen framför sig för att bättre möta situationen. Det är vi beredda att fortsätta göra genom att utveckla vår politik för fler jobb, fler bostäder, ökad trygghet och en skola som ger alla barn och unga bättre kunskaper.

Tomas Tobé

Partisekreterare, (M)

ARTIKELN HANDLAR OM