Minskat bistånd till Sydsudan oroande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läkare utan Gränser: Trots enorma behov minskar Sida sitt humanitära stöd med omkring 200 miljoner jämfört med i fjol

16-åriga Alha Papiti påträffades av Läkare utan Gränser i ett flyktingläger i Malakal i Sydsundan våras. Hon led av kala azar, en parasitsjukdom som är dödlig i nio fall av tio om man inte får vård.

Jag träffade 16-åriga Alha Papiti i ett flyktingläger i Malakal i våras. Hon var extremt smal och så svag att hon inte kunde stå upp. Ett blodtest visade att hon hade insjuknat i kala azar, en parasitsjukdom som är dödlig i nio fall av tio om man inte får vård. Hade vi inte varit på plats hade hon med all säkerhet dött.

Hundratusentals människor är beroende av omvärldens stöd och att organisationer som Läkare Utan Gränser fortsätter att engagera sig i Sydsudan. Därför är det speciellt oroande att regeringar och internationella givare, inklusive Sverige, tycks ha tröttnat och nu drar ned på det humanitära biståndet till landet.

Enligt FN-organet OCHA behövs 1,63 miljarder dollar för att täcka de humanitära behoven i Sydsudan för 2015. Trots försök att mobilisera resurser har medlemsstaterna, däribland Sverige, bidragit med bara 663 miljoner dollar. En miljard dollar saknas. Bara inom hälsosektorn saknas det 36 miljoner dollar för att köpa mediciner mot till exempel malaria, luftvägsinfektioner och diarréer – sjukdomar som är enkla att behandla med mediciner men som kan vara dödliga utan behandling.

Enligt UD har Sverige ”ett långvarigt biståndsengagemang i Sydsudan” och ett ”gott anseende som trovärdig biståndsaktör bland annat inom hälsosektorn” (Regeringens resultatstrategi för Sydsudan 2014–2016). Ändå minskar även Sida sitt humanitära stöd till Sydsudan med omkring 200 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Minskat stöd och engagemang från biståndsgivare i hela världen får ödesdigra konsekvenser för Sydsudan. Redan nu är det svårt att täcka de medicinska behoven i landet. Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna kan inte ens med nationella och internationella organisationer hjälp tillgodose de stora behoven.

När Sydsudan blev självständigt för fyra år sedan stod bidragsgivare i kö för att bygga upp landet, men nu verkar intresset ha sinat. De som drabbas hårdast är 16-åriga Alha och resten av befolkningen i världens yngsta land.

Mari Mörth

Generalsekreterare, Läkare Utan Gränser Sverige

Publisert: