Vägen till det första jobbet måste kortas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna: Vi vill satsa 10 miljarder för att fler ska få ett första jobb

Elisabeth Svantesson (M) och Anna Kinberg Batra (M).
Elisabeth Svantesson (M) och Anna Kinberg Batra (M).

DEBATT. När regeringen i måndags presenterade sin budget hade finansminister Magdalena Andersson anslutit sig till Moderaternas budskap om vikten av att fler får sitt första jobb. I konkret handling går regeringen dock i helt motsatt riktning. Istället för att presentera förslag om hur trösklarna ska sänkas för att fler ska komma i jobb fokuserar Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons budget på att det ska löna sig mindre att ta ett jobb och att det ska bli dyrare att anställa.

Totalt väljer regeringen att höja skatterna med över 150 miljarder kronor under de kommande fyra åren och Finansdepartementets egna analyser visar att sex av tio svenskar förlorar på regeringens budget. Vi menar att detta är en häpnadsväckande felprioritering från regeringen.

I dag befinner sig en av sju personer i utanförskap. Delvis på grund av de trösklar som finns i form av höga skatter på arbete, men också för att många saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs på dagens arbetsmarknad. Det är unga utan gymnasieutbildning och utrikes födda som drabbas allra hårdast och många av dem har svårt att ens få sitt första jobb. Den som står utan svar på hur detta ska brytas saknar i grund och botten svar på hur arbetslösheten och det utanförskap den medför ska bekämpas.

När man, som regeringen gör, försämrar drivkrafterna att jobba genom höjda bidrag och höjda trösklar till arbetsmarknaden, sviker man alla de människor som i dag befinner sig utanför. De som dagligen saknar kollegor och arbetsuppgifter. De som liksom sina vänner vill vakna på morgonen och gå till jobbet. När trösklar till arbetsmarknaden höjs är det alltid de som står längst ifrån som betalar det högsta priset.

Sverige behöver en annan politik för att bryta det nya utanförskapet och där finns en avgörande skillnad mellan Moderaterna och regeringen. Vi talar inte enbart om förslag för att fler ska få det första jobbet utan vi går fram med konkreta satsningar för hur detta ska kunna bli verklighet.

Sammantaget omfattar våra satsningar 10 miljarder kronor och bygger på fyra delar:

1. Rusta människor för det första jobbet genom förstärkta yrkesutbildningar och rätt till Komvux. Arbetslösheten för dem som inte har gått ut gymnasiet är tre gånger så hög jämfört med dem som har en gymnasieutbildning, detta behöver mötas genom effektiva utbildningssatsningar.

2. Enklare vägar till det första jobbet. Vi föreslår därför att en ny anställningsform för unga och nyanlända, förstajobbet-anställningen, bör införas. Den ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och innehålla vissa utbildningsinslag så man kan lära sig jobbet på jobbet.

3. Krav på ansträngningar för det första jobbet. Den som får försörjningsstöd bör möta tydliga krav på att göra sig anställningsbar samtidigt som vi vill se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

4. Det alltid ska löna sig att ta det första jobbet. Med ett förstajobbet-avdrag kan ett vårdbiträde få närmare 2 000 kronor extra per år. En person med en lägre ingångslön eller en deltid av denna skulle med förstajobbet-avdraget få en skattelättnad som, i förhållande till inkomsten, är tre till fyra gånger så stor som skattelättnaden för dem med högre inkomster.

Vi vill se ett Sverige som ställer krav men där också rätt verktyg ges för att alla ska kunna växa. Ett rättvist Sverige där alla kan göra rätt för sig. Där ansträngning belönas och jobb stimuleras så att de som står längst ifrån arbetsmarknaden kan få sitt första jobb. Därför behöver Sverige en annan regering.

Anna Kinberg Batra

Elisabeth Svantesson

Publicerad: