Politikerna ska inte få styra över din amning

Debattören: Låt föräldrar bestämma själva utifrån deras egen livssituation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Johan Alp
Föräldrar bör själva äga frågan över hur länge de ska vara hemma med sina nyfödda barn, skriver debattören.

DEBATT. Nyligen presenterade regeringens utredning om en modern föräldraförsäkring ett förslag till genomgående omoderna förändringar. Med några få undantag inskränker förslaget föräldrarnas möjligheter att själva bestämma hur man vill lägga upp sin föräldraledighet och sitt föräldraskap.

Det enda positiva förslaget från utredningen är att föräldrapenning ska kunna överlåtas till andra personer än barnets förälder vilket underlättar för till exempel ensamstående föräldrar. Gott så. Men sen blir det omodernt.

För det första förkortas tiden som man totalt sett kan vara hemma med ett barn när det är litet. Från 480 dagar under de första fyra åren till 390 dagar de första tre åren.

Av två föräldrar måste var och en ta ut minst fem månaders föräldraledighet för att föräldrapenning inte ska brinna inne. Nuvarande tre pappamånader föreslås alltså bli fem. Inga undantag tillåts. Vare sig det handlar om egenföretagare som inte kan vara lediga för sitt företags skull eller annat skäl som hindrar den ena föräldern att vara hemma så är fem månader helt knutna till den föräldern.

Ett nytt undantag föreslås från huvudregeln om fem månader öronmärkta för vardera föräldern. Om den ena föräldern sitter av ett långt tidsbestämt fängelsestraff eller livstidsstraff så ska den andra föräldern kunna erhålla dennas öronmärkta föräldrapenning.

Undantaget torde väcka viss eftertanke. Den egenföretagare som vill överlåta sin föräldraledighet till sin partner för att kunna fortsätta driva sitt företag och låta de gemensamma barnet vara hemma längre har alltså sämre förutsättningar än om han eller hon satt i fängelse.

En del mammor ammar sina barn länge. Andra kort eller inte alls. Med det här förslaget bestämmer Sveriges politiker att amningen ska upphöra, åtminstone när mamman är på jobbet, efter knappt nio månader oavsett vad barn, mor och far tycker är bäst för barnet.
Alternativet skulle vara att mamman åker hem eller får barnet till sig på jobbet för att amma och sedan fortsätta jobba. Det säger sig självt att det inte är en önskvärd situation för familjen. Den dåvarande vänsterledaren Lars Ohly ville på sin tid lösa problemet genom att låta kvinnor använda bröstpump. Kristdemokraterna vill lösa problemet genom att låta föräldrarna äga frågan utan politikers inblandning.

Den kanske mysigaste och jobbigaste tiden för en småbarnsfamilj är i samband med födseln. Då ska barnet lära sig äta och känna sig tryggt med sina föräldrar. Föräldrarna ska försöka lära sig barnets behov och dygnsrytm. Den nyförlösta mamman ska få vila efter förlossningen och en lång graviditet.
De tio pappadagarna ger familjen andrum där pappan får möjlighet att påbörja anknytningen till det nyfödda barnet och även ge lite extra tid till eventuella syskon. Därför är de tio pappadagarna i samband med förlossning så viktiga. Märkligt nog föreslås just dessa tio pappadagar tas bort.

Kristdemokraterna motsätter sig förändringarna i föräldraförsäkringen som föreslås. Inte för att vi vet bäst utan för att vi vet sämst. Vi vill ge maximal frihet till Sveriges föräldrar att fatta sina beslut utifrån de helt unika förutsättningar som råder i varje enskild familj.

Det finns mammor som vill vara hemma så länge som bara är möjligt. Och det finns pappor som vill det samma. Andra vill dela precis lika. Vad som passar den enskilda familjen kan se olika ut. Med vilken rätt kan vi politiker underkänna mammors och pappors önskningar att vara moderna eller omoderna enligt någon annans måttstock?

Föräldraförsäkringen är till för barnen – inte för att tillgodose socialdemokratiska politikers önskningar om hur människor ska leva. Regeringens utredning saknar barnperspektivet. De som drabbas av att föräldraförsäkringen blir kortare och att föräldradagar på grund av kvotering riskerar att brinna inne är barnen genom att få mindre tid med sina föräldrar.

Politiken måste ha sina gränser. Vi vill också se att fler pappor är hemma mer med sina barn än vad som nu är fallet. Det vinner både de själva och barnen på. Men det beslutet måste föräldrarna ta själva när det passar dem utifrån den livssituation de befinner sig i.

Kristdemokraterna vill ha en helt flexibel föräldraförsäkring som kan tas ut fritt av den som föräldrarna pekar ut. För att den förälder som är hemma inte ska förlora ska pensionsavsättningarna för dem öka.

Kristdemokraterna sätter barnets och familjens väl framför den ideologiska läroboken. Det betyder att vi accepterar deras beslut om hur föräldrapenningen ska fördelas. Vilket det än är.


Ebba Busch Thor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM