ÅSIKT

Det är ni som kastar bort skattepengar, MP

Slutreplik från Timbro om Miljöpartiets klimatpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Pressbild/Montage
Miljöpartiet vill fortsätta att kasta pengar i sjön, till liten nytta för klimatet men till stor börda för skattebetalarna, skriver Timbros Ellen Gustafsson och Jacob Lundberg.

SLUTREPLIK. För att Sveriges klimatpolitik ska göra så stor nytta som möjligt gäller det att varje krona gör största möjliga skillnad. Miljöpartiet insisterar på att betona nationella klimatsatsningar, men klimatfrågan är global. Det gör ingen skillnad var i världen utsläppen minskar så länge de minskar totalt.

I vår rapport Effektiv klimatpolitik? går vi igenom ett antal klimatpolitiska satsningar i partiernas budget och bedömer deras effektivitet.

Gång på gång visar forskning och utvärderingar att riktade satsningar på hemmaplan – precis sådant som Miljöpartiet vill se mer av – är bland det sämsta man kan göra för klimatet. Mycket bättre är att satsa pengar internationellt.

Bergström påstår att pengar till internationella satsningar är kastade i sjön eftersom FN:s Clean Development Mechanism (CDM) avvecklas med Kyotoprotokollets upphörande 2020. Det är inte hela bilden.

Parisavtalet som efterträder Kyotoprotokollet kommer tillåta länder att uppfylla sina åtaganden genom klimatinvesteringar i fattigare länder. Det finns därmed inte mycket försvar för att bedriva ineffektiv, nationell symbolpolitik.

Eftersom de system som kommer att ersätta CDM ännu inte finns på plats, och regeringen inte har siffersatt effekten av sina klimatsatsningar, antar vi att det nya systemet ger samma utsläppseffekt per krona. Det är ett misslyckande för en regering som säger sig prioritera klimatet att inte redovisa förväntade utsläppsminskningar.

Miljöpartiet vill fortsätta att kasta pengar i sjön, till liten nytta för klimatet men till stor börda för skattebetalarna.

Ellen Gustafsson, rapportförfattare, Timbro
Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM