Publicerad:

Vi politiker ska inte styra forskningen, SD

Replik från Socialdemokraterna om genusundervisning

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Här står skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas högskolepolitik, skriver Helene Hellmark Knutsson.
Här står skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas högskolepolitik, skriver Helene Hellmark Knutsson.

REPLIK. Det är oroande att se Sverigedemokraterna ge sig in i en debatt om vad som är vetenskapligt eller inte gällande jämställdhet. Samtidigt som Sverigedemokraterna under mandatperioden också ställt sig skeptiska mot forskning även inom andra områden.

För mig är det avgörande att forskningens frihet inte inskränks av politiken.

Det finns länder där politiker styr över vad som ska undervisas och forskas om. Inte som här i Sverige, där vi i stället bejakar forskningens frihet och oberoende.

I Sverige har vi länge haft politisk samsyn i riksdagen om forskningens frihet och den är stadfäst i både grundlag och högskolelag. Det är en viktig ordning.

Länder där politiker styr över vetenskapen brukar givetvis inte ses som goda exempel gällande demokrati och frihet. Där brukar vi i stället se ”falska nyheter” växa i styrka och en misstro gentemot forskare och forskningsbaserad kunskap.

Ett ofta nämnt exempel är hur miljöforskare brukar bli bemötta med ren förnekelse av politiker. I sin artikel har Sverigedemokraterna pekat ut jämställdhet och de ifrågasätter politiskt vetenskapligheten i ett ämnesområde inom det fältet.

Det är oroande, särskilt när det kommer från ett parti som fortfarande vill inskränka kvinnors möjlighet till abort. Samt utifrån hur Sverigedemokraterna även ifrågasatt andra typer av forskning. 

För mig som högskoleminister är det viktigt att inte från politiken definiera vad som är forskning eller inte. Eller i vilka kurser olika ämnen ska ingå. I stället ska det vara forskarna och de instanser som kontrollerar forskningens kvalitet som står för detta. Det är den ordning vi har i Sverige.

Här står skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas högskolepolitik. Vi socialdemokrater vill värna akademins frihet och forskningens vetenskapliga oberoende.


Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: