ÅSIKT

M: 2 000 fler poliser ska öka tryggheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaterna kräver fler poliser – och skärpta straff för grova våldsbrott

I vårbudgeten förstärker Moderaterna satsningen på polisen: 2 000 poliser bör utbildas och anställas under de närmaste åren, skriver debattörerna.

DEBATT. Sverige ska vara ett tryggt land som håller ihop. Där vi känner tillit till varandra och till samhället. En avgörande del är att kunna lita på att polisen finns där när vi behöver. Det kräver att polisen har förutsättningar att göra sitt jobb. Därför behövs 2 000 nya poliser i Sverige.

Sverige är på många sätt ett bra land där många människor känner trygghet i vardagen. Men vi får heller aldrig blunda för de utmaningar som finns och att tryggheten inte är självklar för alla.

53 områden i Sverige är på olika sätt utsatta för allvarlig brottslighet, enligt Polisens nationella operativa avdelning. 15 av dessa områden är särskilt utsatta.

Det innebär att det är alldeles för många människor som har nära till otrygghet. Det är också tydligt att kvinnor drabbas särskilt.

När det är nära till otrygghet så leder det snabbt till känslan av att samhället sviker. Att i stället vara utlämnad till kriminella gäng som bestämmer vad som är rätt och fel, inför hedersvåld som hindrar ett självständigt liv, en utveckling där ambulanspersonal inte kan göra sitt jobb på grund av trakasserier.

Sverige ska vara starkt och hålla ihop. Samhället ska inte svika. Sverige ska fungera. Moderaterna kommer därför aldrig att acceptera parallella samhällen där människor lever bredvid varandra, men inte tillsammans. Oavsett var du bor, arbetar eller går i skola ska det kännas tryggt.

Flyktingkrisen och terrorhotet innebär nya och svåra prövningar för vårt land. Det ställer krav på förstärkt polisarbete och tar resurser i anspråk. Det är avgörande uppgifter för att Sverige ska stå rustat mot terrorism och för att säkerställa ordning och reda i flyktingmottagandet. Samtidigt behövs polisen för att garantera tryggheten i vardagen. Det ska finnas en synlig och närvarande polis. Det är tydligt att Sverige behöver fler poliser. 

I vårbudgeten förstärker Moderaterna därför satsningen på polisen: 2 000 poliser bör utbildas och anställas under de närmaste åren. Satsningen ska framför allt riktas till de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst.

Därtill behöver målet om minst 20 000 poliser i Sverige återinföras. Trots stora utmaningar för såväl tryggheten som för polisens verksamhet har regeringen valt att överge den målsättningen. Något som riskerar att leda till att det blir färre poliser i Sverige. Det är inte rätt väg att gå.

I stället krävs det fler insatser för att öka tryggheten.

Moderaterna driver därför på om straffskärpningar för flera allvarliga våldsbrott som grov misshandel, grovt rån och grovt olaga hot. Det är ett viktigt steg för tydligare signaler från samhällets sida om att brottslighet inte accepteras.

Därför har vi även föreslagit att fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott. Det är rimligt att det ska finnas lagliga förutsättningar att utvisa en person som inte är svensk medborgare och som begår ett brott som är så allvarliga att de leder till mellan sex och tolv månaders fängelse, om inte verkställighetshinder föreligger.

Det förebyggande arbetet ska också tas på stort allvar. Fler socialarbetare ska till exempel kunna vara ute på fältet för att bättre möta unga som riskerar att hamna i kriminalitet och skadligt beteende. Det är särskilt angeläget när sommarlovet börjar närma sig och fler unga kommer röra sig ute om kvällarna.

I Sverige ska det aldrig vara nära till otrygghet. Samhället ska hålla ihop. Sverige ska fungera.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Beatrice Ask, ordförande i Justitieutskottet (M)

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM