ÅSIKT

Regnér: Lagstiftning är inte enda lösningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S).
DEBATT

SLUTREPLIK. Det stämmer att vi är en feministisk regering, något vi är stolta över. Vår ambition är att på alla sätt motverka våld mot flickor och kvinnor, därför presenterar regeringen en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor under hösten.

Självklart är polisiära åtgärder viktiga då vi talar om brottslighet, där är vi helt överens. Men vi måste också ha ambitionen att slaget aldrig ska utdelas, övergreppet aldrig ske.

Vi anser nämligen att ambitionsnivån är allt för låg om våldet mot flickor och kvinnor får fortgå för att sedan få rättsliga konsekvenser. Visst har straff för vissa en avskräckande effekt, men vi är övertygande om att betydligt bredare samhällsförändrande åtgärder behövs. Bland annat det jag arbetar för, ett större deltagande av pojkar och män i jämställdhetsarbetet. Regeringen har fattat flera beslut och anslagit medel i den riktningen.

Festivaler är ett sammanhang där sexuella ofredanden sker, men vi vet allt för väl att skolmiljön, allmänna kommunikationer och framför allt hemmiljön är sammanhang där många flickor och kvinnor inte kan känna sig trygga. Får oss som feministisk regering är det därför självklart att välkomna den pågående debatten.

Lagstiftning är inte den enda lösningen. Den kamp som under decennier har drivits av enskilda kvinnor, organisationer, politiska partier och vissa män måste uppmuntras och fortgå.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM