ÅSIKT

Skärp straffen för våld mot blåljuspersonal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

M: Här är våra fem förslag för att vända utvecklingen i problemområden

DEBATT. Sverige ska fungera och samhället ska hålla ihop. Det utmanas i dag av ett nytt utanförskap som slagit rot djupt i flera områden runt om i landet. Här är otryggheten nära.

53 områden runtom i Sverige är utsatta för allvarlig brottslighet och på 15 platser är det riktigt illa. Polisen jobbar med dubbelpatruller och bilar med förstärkta rutor. Narkotikaförsäljning sker öppet. HBTQ-personers rättigheter trycks tillbaka. Det händer att kvinnor som inte bär slöja möts av intolerans. Stenar kastas på poliser och utryckningsfordon. Ambulanspersonal hindras från att göra sitt jobb.

Moderaterna kommer aldrig att acceptera den här utvecklingen.

Lag och ordning är grunden för att samhället ska fungera. Det kräver en synlig och närvarande polis, som kan utreda och klara upp fler brott. Därför föreslår vi 2 000 nya poliser. Satsningen ska inriktas på områden där otryggheten är som störst. Därtill måste de helt oacceptabla attackerna mot svensk blåljuspersonal stoppas.

Därför presenterar vi i dag fem förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet:

Skärpta straff för våld mot tjänsteman. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina viktiga uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter. För att fånga allvaret i den här brottsligheten bör våld mot tjänsteman få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman. Personal i räddningstjänsten och hälso-och sjukvården omfattas i dag alltför sällan av detta skydd, endast vid myndighetsutövning. Detta bör ändras så att personal inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får samma skydd som poliser.

Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner. Till exempel skadegörelse riktad mot utryckningsfordon eller våldsamt upplopp ska innebära en särskild straffskärpningsgrund.

Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd i form av kränkningsersättning. I dag ställs högre krav för att skadestånd i form av kränkningsersättning ska utgå när till exempel poliser är utsatta för brott. Att till exempel spotta en polis i ansiktet bör alltid leda till skadestånd.

Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis. När den som är mellan 15 och 17 år döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter. Syftet är att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner.

Därtill måste Socialsekreterarna få förutsättningar att göra sitt jobb. Svensk socialtjänst är under stor press. Nio av tio kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare. Många gånger är arbetsmiljön bristfällig. Det måste förbättras. Därför ska Moderaterna ta fram en nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare.

En bra skola och bättre möjligheter till jobb är också avförande för att vända utvecklingen.

Svensk skola behöver vara som bäst i utanförskapsområdena. Det kräver reformer för fler skickliga lärare, mer undervisningstid och mindre stök i klassrummen.

Det behövs nya och enklare vägar till arbetsmarknaden. Det behöver bli mer lönsamt att gå från bidrag till egen försörjning. Kraven för att bryta bidragsberoende ska öka genom utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskoleutbildning och att den som har försörjningsstöd måste söka jobb i hela landet. 

Moderaterna inleder nu ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges utanförskapsområden. Hela Sverige förlorar om vi inte ser till att samhället håller ihop.

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

Beatrice Ask

Ordförande i j riksdagens ustitieutskott (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM