ÅSIKT

M närmar sig SD – och det skrämmer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Bryt den skadliga blockpolitiken – börja samverka över gränserna

Vi ser i dag tendenser att SD och M närmar sig varandra, det handlar på sina håll om aktivt samarbete. Det är en skrämmande utveckling, skriver Tomas Eneroth och efterlyser en brytning av blockpolitiken och samling kring för nationen viktiga frågor.

DEBATT. Oppositionen har två roller – att samverka med regeringen för att uppnå resultat, eller att utgöra ett trovärdigt regeringsalternativ. Den borgerliga oppositionen gör i dag varken eller. De saknar en gemensam linje och de har visat sig ha stora svårigheter att hålla politiska överenskommelser.

Häromveckan presenterade de borgerliga oppositionspartierna sina vårbudgetmotioner, och man kunde kanske förvänta sig viss omprövning efter misslyckandet i regeringsställning. Men i stället ser vi en splittrad och idélös opposition. Alliansregeringen lämnade efter sig hög arbetslöshet, kraftigt budgetunderskott och ett samhälle med kraftigt ökade klyftor.

Under åtta års tid prioriterades skattesänkningar före investeringar – och effekterna ser vi tydligt i dag. Bristen på utbildad arbetskraft, på bostäder, eller på fungerande infrastruktur är effekterna av åtta års underinvesteringar.

Det som förenar den forna alliansen är viljan att fortsätta sänka skatten. Nu ser vi att de skattesänkningar på 140 miljarder som den förra borgerliga regeringen genomförde föreslås byggas ut med ytterligare skattesänkningar på 64 miljarder. Det är inte bara idéfattigt utan skulle också innebära ytterligare nedskärningar i välfärden och en nedmontering av den svenska modellen. Inser inte de borgerliga partierna att bristen på undersköterskor och lärare, bristen på bostäder och behovet av investeringar i infrastruktur knappast möts med mer skattesänkningar?

Men vid skattesänkningarna slutar likheterna. I övrigt visar oppositionens skuggbudgetar på stor splittring.

Tydligast är den på migrationsområdet, den fråga som väljarna just nu sätter högst på den politiska dagordningen. Centerpartiet föreslår öppna gränser. Moderaterna vill ha en flyktingpaus där ingen släpps in.

Utan en gemensam migrationspolitik finns i dag inga förutsättningar för en gemensam finanspolitik. Att det finns stor splittring inom migrationspolitiken framgår också tydligt av partiernas motioner på regeringens migrationsproposition. Men även avsaknaden av gemensamma ståndpunkter i frågor som rör försvarspolitiken, energipolitiken och arbetsmarknadspolitiken visar på splittringen inom alliansen.

För oss socialdemokrater skulle det kunna vara en välkommen utveckling, om det innebar ökad möjlighet till samarbete över blockgränserna. Sverige behöver inte mer blockpolitik, utan mindre. Sverige behöver mer samarbete kring viktiga nationella frågor i stället för taktiserande blockpolitik som förhindrar möjligheten till långsiktiga och hållbara överenskommelser i viktiga framtidsfrågor. När Anna Kinberg Batra bröt Decemberöverenskommelsen innebar det att det socialdemokratiska löftet att släppa fram en borgerlig regering och dess budget vid eventuell valvinst inte längre gäller.

Trots det har vare sig Anna Kinberg Batra, eller några av de andra borgerliga partiledarna gett några besked kring hur de ser att de skulle kunna regera utan SD. Anna Kinberg Batra har tidigare uteslutit samarbete med SD men stick i stäv med hennes ord ser vi i dag tendenser på att SD och M närmar sig varandra, inte minst i Gävle där de aktivt samarbetar.

Det är en skrämmande utveckling.

Vår lösning är att bryta den skadliga blockpolitiken och börja samverka över blockgränserna. På samma sätt som samverkan och ansvarstagande hos parterna är en viktig del i den svenska modellen, bör vi ha i minnet att en viktig del i Sveriges framgångar har varit förmågan hos partierna att samlas kring för nationen viktiga frågor.

Men för att det ska vara möjligt krävs en opposition som klarar av att hålla ingångna överenskommelser och sätter landets bästa före ensidig blockpolitik och kortsiktiga taktiska intressen.

Tomas Eneroth

Läs Jessica Polfjärds replik: Moderaterna driver regeringen framför sig

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM