Debatt

Vi satsar 10 miljarder per år på välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S, MP och V är överens: Pengarna ska gå till kommuner och landsting som har störst behov

De tio välfärdsmiljarderna skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden, skriver Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V).
De tio välfärdsmiljarderna skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden, skriver Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V).

DEBATT. Varje dag går 1,3 miljoner svenskar till ett jobb i välfärden – en skola, ett äldreboende, en förskola eller ett sjukhus. De utbildar våra barn, tar hand om oss när vi blir sjuka, och ger våra äldre vård och livskvalitet. Det är de som utgör välfärdens stolta ryggrad.

Med rätta är välfärden något av det vi svenskar är mest stolta över. Vår generella välfärd omfattar alla, såväl gammal som ung och fattig som rik, och är en viktig del i det som har byggt Sverige starkt.

Den starka välfärden bidrar till att Sverige är ett av världens mest jämlika länder med relativt små klyftor människor emellan där vi varje dag arbetar för att alla barn ska få en lika bra start i livet. Till stor del har vi också välfärden att tacka för att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad. Tack vare en utbyggd förskola och äldreomsorg kan många fler gå till jobbet eller studierna. Välfärden bidrar på så sätt till arbete och tillväxt i hela vårt land.

I det senaste riksdagsvalet valde svenska folket samhällsbygge framför stora skattesänkningar och nedskärningar. Och sedan regeringen tillträdde har prioriteringen varit mer pengar till fler lärare i skolan och mer personal i vården och omsorgen. Viktiga satsningar har gjorts på kvinnors hälsa, på arbetet för bättre psykisk hälsa bland barn och unga vuxna. Vi har infört kostnadsfria läkemedel för barn. Två miljarder kronor per år stärker bemanningen i äldreomsorgen. Resurserna till skolan har stärkts med åtta miljarder bara i år.

Samtidigt har vi minskat budgetunderskotten kraftigt. I höstas tillförde vi ytterligare tio miljarder kronor till Sveriges kommuner och landsting i en tillfällig satsning.

Men tillfälliga pengar räcker inte. Regeringen och Vänsterpartiet kommer att fortsätta att prioritera att anställa fler i välfärden. En fungerande välfärd är viktig för alla, inte minst för kvinnor, som fortfarande ofta får ta huvudansvaret för barn och hem. Fler anställda innebär också bättre arbetsvillkor för de som arbetar inom välfärden.

Därför kommer vi redan i höst att lägga förslag om att permanent investera tio miljarder kronor per år för ökad kvalitet och fler anställda i välfärden. Det ger kommuner och landsting långsiktiga planeringsförutsättningar så att de kan fastanställa och utveckla välfärden för framtiden. Många kommuner står också inför stora investeringar i nya skolor och förskolor.

Välfärdsmiljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer. Men kommuner och landsting behöver också göra sitt för att säkra hög kvalitet i välfärden även på lång sikt.

En stark och generell välfärd är en viktig del av den svenska modellen. En modell, som oroväckande nog, flera aktörer nu vill avveckla. De borgerliga partierna vill inte bara sänka lönerna för de som börjar jobba i välfärden, något som riskerar att sprida sig till stora grupper svenska löntagare. Deras förslag på skattesänkningar kommer oundvikligen innebära nya nedskärningar i skolan, äldreomsorgen och förskolan.

Under åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna. Men också en eftersatt välfärd och större ojämlikhet. Det gick inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märktes i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen.

Skolresultaten försämrades, personal skars bort från skolan, och antalet anställda i välfärden i förhållande till befolkningen minskade. 140 000 svenskar, varav de flesta kvinnor, har tvingats gå ned i arbetstid för att vårda anhöriga på grund av att välfärden brister. Det är mycket oroväckande signaler.

Nu föreslår de fyra borgerliga partierna ytterligare sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Samtidigt meddelar Sverigedemokraterna att de vill stödja en borgerlig budget, oavsett vilka försämringar den innebär för vanliga människor. Det är en nedskärningspolitik som vi aldrig kan acceptera.

De tio välfärdsmiljarderna skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden.

Det ger dem som jobbar inom skola och förskola mer tid för varje barn. Det ger anställda i hemtjänsten möjlighet att sitta ner och prata en stund och inte alltid vara tvungen att rusa vidare. Det ger ökad tillgänglighet i sjukvården. Förutsättningarna i socialtjänsten att utföra ett bra jobb blir bättre. Kommuner och landsting kan samtidigt förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren så att också verksamhetsutvecklingen stärks.

Välfärdsmiljarderna ger också kommunerna ännu bättre förutsättningar att använda sig av extratjänster och traineejobb och bidra till att pressa ned arbetslösheten ytterligare. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar regeringens och Vänsterpartiets ökade tillskott till kommuner och landsting en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Det tar oss ett steg närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Generella statsbidrag bör vara utgångspunkten när staten tillför pengar till kommunsektorn. Regeringen vill minska det totala antalet styrsignaler som kommuner och landsting möter. Den här investeringen i vår gemensamma välfärd kommer att ge dem större möjligheter att utforma verksamheter efter lokala förutsättningar.

Välfärdsmiljarderna stärker Sverige. Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet påbörjat ett investeringsprogram på 60 miljarder per år. Det är det största samhällsbygget Sverige har gjort på flera decennier, och redan nu syns flera ljuspunkter i samhället: arbetslösheten pressas ner, skolorna anställer tusentals fler och Sverige leder klimatomställningen. Svensk ekonomi utvecklas starkt.

Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg skapar vi ett hållbart samhällsbygge, där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.

Stefan Löfven

Partiordförande (S) och statsminister

Jonas Sjöstedt

Partiledare (V)

Gustav Fridolin

Språkrör (MP) och utbildningsminister

Security Check Required
Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Debatt

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatt

Välfärd