ÅSIKT

När vuxna inte ser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Dagens debattörer: Fritids viktigt för utsatta barn – även på sommaren

Foto: UTSATT/b> När skolan och fritidshemmen stänger under sommaren lämnas många utsatta barn och ungdomar ensamma. Obs! Pojken på bilden har inget med artikeln att göra.

Många barn och elever njuter just nu av ett härligt sommarlov. Men tyvärr gäller inte det alla. Under sommaren är det allt för många barn och ungdomar som i stället lämnas ensamma och därför hör av sig till Bris eller myndigheter som arbetar med barnfrågor.

För de barn och unga som lever i familjer som inte fungerar kan sommarmånaderna bli svåra. Barn och unga berättar bland annat om familjekonflikter, till exempel skilsmässo- eller vårdnadskonflikter, som under semestern ställs på sin spets.

De berättar också om föräldrar vars missbruk ökar under semestern, med ökad risk för våld och andra övergrepp på barnet som följd.

Skolan och fritidshemmet är oerhört viktiga platser för ett utsatt barn. Här kan barnet bli sett och få hjälp och stöd. När skolan och vissa av fritidshemmen stänger under sommaren finns det inga vuxna som kan se och stödja de utsatta barnen.

Behovet av fritidshem är dock inte bara markant under sommarmånaderna. Under terminerna har fritidshemmen också en stor betydelse för bland annat de barn som behöver extra stöd för att kunna hänga med i undervisningen. Det är också en plats att vistas på där det finns vuxna som de kan lita på.

Men fritidshemmen är i dag en mycket eftersatt verksamhet. Politiker väljer att satsa mindre och mindre resurser.

Detta tycker Bris, Barnombudsmannen och Lärarförbundet är mycket beklagligt och föräldrarna håller med.

I en undersökning som Lärarförbundet gjort säger föräldrarna att fritidshemsverksamheten är viktig och 68 procent av föräldrarna anser att den borde bedrivas av välutbildade fritidspedagoger. Dessutom vill 75 procent av de tillfrågade föräldrarna som har barn i åldern sju till tolv år att fler kommuner ska erbjuda en plats i fritidshemmenför alla barn upp tills att de fyllt tolv år. Inte bara till nioårsåldern som ofta är fallet i dag.

Alla barn och elever behöver bli sedda och bekräftade varje dag, och inte bara grundskollärarna har en del i den viktiga uppgiften utan även fritidspedagogerna. De har en unik kompetens när det gäller att samtala med eleverna om etik och moral. De har också möjlighet att stötta elever som behöver hjälp i skolarbetet eller som behöver stöd i sin sociala utveckling.

Genom sina kunskaper om grupprocesser spelar de en viktig roll i konflikthantering och förebyggande av mobbning. För de utsatta barnen kan fritidshemmen vara en fristad från det som är svårt och tungt i hemmet.

För att klara detta uppdrag måste resurserna till fritidshemmen förstärkas. År efter år kommer Skolverket med rapporter om att barngrupperna ökar i storlek och att resurserna till verksamheten blir mindre. Kvaliteten i kommunernas verksamheter skiljer sig kraftigt åt beroende på vad beslutsfattarna väljer att satsa på. Alltför många kommuner drar ned på fritidshemsverksamheterna. Hittills har kritiken ignorerats av regeringen och vi ser fortfarande inga satsningar på fritidshemmen.

Skolan kan och ska givetvis inte lösa alla problem på egen hand. Föräldrarnas engagemang i sina barns skolarbete och fritidsverksamheter är oerhört viktigt och avgörande för barnens välbefinnande. Men för de barn som lever i resurssvaga familjer eller i familjer som av olika skäl inte fungerar behöver andra samhällsinstitutioner ta ett större ansvar, själva och tillsammans med skolan. Nätverk av polis, socialtjänst, frivilligorganisationer, fritidsgårdar och fältassistenter måste finnas och träda in när skolan stänger. Genom att bygga täta nätverk kan barn och ungdomar få stöd och hjälp i tid när familjens skyddsnät brister.

Det är dags för ansvariga politiker på alla nivåer att ta ett större ansvar och satsa på våra barn och ungdomar.

Vi kräver tillsammans:

Ökade resurser till skolhälsovården.

Minskade grupper och fler utbildade lärare i fritidshemmen.

Att fritidshemsverksamhet erbjuds alla elever upp till tolv år.

Kommunala satsningar på nätverk för att fånga upp och stötta alla barn och ungdomar, även under sommaren.

Att varje barn i Sverige ska veta vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd av en vuxen när skolan är stängd.

Dagens debattörer

Göran Harnesk

52 år, General-

sekreterare: Bris, Bålsta.

Lena Nyberg

48 år, Barnombudsman, Stockholm.

Eva-Lis Sirén

53 år, Ordförande: Lärarförbundet, Karlstad.