ÅSIKT

Skogsvårdslagen – en katastrof för urskogen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

En chefredaktör i södra delen av den boreala skogens område klagade nyligen på sin ledarsida över att han upptäckte ”nya förfärliga och förfulande kalhyggen” och kastade ut frågan: ”Är detta tillåtet?”

Ja, tyvärr är det inte bara tillåtet, det är påbjudet. Den svenska skogen existerar – enligt skogsvårdslagen – för att bli nedhuggen. Skogsvårdslagen är en produktionslag, tillkommen för att försörja skogsindustrin med virke och dess ägare med pengar.

De privatpersoner som äger hälften av den svenska skogen står under stark press från industrin att göra likadant som industrin själv.

De andra aspekterna på skogen har inget nämnvärt utrymme i skogsvårdslagen. Ingen kan fällas för brott mot naturvårdsparagraferena – om inte först ett föreläggande har utfärdats, och det sker nästan aldrig. Skogens estetiska värden existerar inte på lagpapperet. Dess rekreationsvärde eller betydelse för närboende är dåligt tillgodosedda.

Man kunde ju tro att det skulle finnas någon lag som ser till att skogen inte huggs för tidigt. För 60 år sedan var det vanligt att se skogsbestånd som var 150 år gamla, och äldre fanns också.

Nu är det svårt att hitta några som är mer än 100, och slutavverkningarna görs ofta före den åldern. Borde det inte finnas några hushållningsföreskrifter i lagen?

Jo, de finns, och de tillåter den ålderssammansättning som vi ser med våra ögon. Den svenska skogens medelålder faller kontinuerligt, enligt plan, och är nu omkring 58 år.

Sveriges äldsta tall är 760 år och står på Hornslandet. Om en urskog kan man säga att den är oändligt gammal eller att den inte har en viss ålder. Den innehåller alla åldrar upp till många hundra år.

Eftersom den gamla skogen har störst värde för djur och växter, eftersom den gamla skogen har störst värde för människor som inte äger skog, och eftersom den gamla skogen skulle kunna ge timmer och träföremål med hög kvalitet för framtiden, kan man gott påstå att skogsvårdslagen är en destruktiv lag – för alla andra än skogsindustrin.

Anders Delin

Skydda skogen