Sälj inte vapen till Colombia

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Politikerna urholkar de etiska riktlinjerna för vapenexporten

Intern konflikt Sju påstådda medlemmar i ELN, en av vänstergerillorna i Colombia, dödades i strider med regeringstrupper i San Isidro i Colombia den 15 april.
Foto: AP
Intern konflikt Sju påstådda medlemmar i ELN, en av vänstergerillorna i Colombia, dödades i strider med regeringstrupper i San Isidro i Colombia den 15 april.

Colombias vicepresident, Francisco Santos Calderón, har nyligen varit på besök i Sverige och träffat regeringsföreträdare och representanter för flera svenska företag, däribland Saab, Sveriges största vapenindustri.

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) gav tidigare i år klartecken till en försäljning av det militära radarsystemet Erieye, tillverkat av Saab, till Colombia. Om affären godkänns är det den första krigsmaterielaffären med Colombia på flera decennier.

En ansvarig tjänsteman på ISP försvarar den nya hållningen med att exporten kan ”gagna stabiliteten”. Detta är anmärkningsvärt.

Den interna väpnade konflikten i Colombia har pågått i mer än fyrtio år och skapat en av världens värsta humanitära kriser med över tre miljoner internflyktingar. Konflikten har urholkat respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Samtliga väpnade aktörer, det vill säga vänstergerillor såsom FARC och ELN, paramilitära grupper och säkerhetsstyrkor, har bidragit till ett utsuddande av gränsen mellan civila och stridande som dagligen skördar oskyldiga människors liv. Kvinnorna är särskilt utsatta.

Enligt utrikesdepartementets rapport om situationen för mänskliga rättigheter i Colombia under 2007 har utomrättsliga avrättningar begångna av militär och polis ökat under de sista åren och uppgår nu till hundratals fall per år.

Att Colombia är en formell demokrati förminskar inte allvaret i kränkningarna. Högsta domstolen i Colombia har åtalat och fängslat ett trettiotal kongressledamöter, de flesta ur regeringskoalitionen, för deras band till paramilitära grupper.

Enligt svenska regler bör vi inte sälja krigsmateriel till länder som är inblandade i en väpnad konflikt eller där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Men i ISP:s rådgivande organ, exportkontrollrådet, agerar politikerna på tvärs med svenska utrikespolitiska målsättningar och deklarationer i konflikt med officiell retorik och riktlinjer. Affärer godkänns med krigförande länder, med diktaturer och till länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer utan att ansvariga politiker kan ställas till svars.

Colombia är inte det enda fallet. Förra året gavs klartecken till Saab att offerera export av Erieye till Saudiarabien, en diktatur där systematiska och omfattande kränkningar förekommer.

2006 stod det klart att Saab fått igenom en jätteaffär av samma system till dåvarande militärdiktaturen i Pakistan, med exportkontrollrådets goda minne för hela 16 miljarder kronor inklusive kostnader för svenska statliga lån och exportkreditgarantier.

Vi ställer oss frågan: Kan Sverige vara en partner för fred, värna mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning samtidigt som man tillåter krigsmaterielaffärer till länder som Colombia, Saudiarabien och Pakistan?

Vi kan inte acceptera en fortsatt urholkning i det tysta av de etiska riktlinjerna i svensk krigsmaterielpolitik. Det finns ännu möjlighet att affären kan stoppas. Det finns ännu möjlighet att stå upp för en samstämmig och hållbar svensk utrikespolitik.

Men då krävs politiskt mod och ansvarstagande från båda sidor blockgränserna. Nya regler för krigsmaterielexporten måste införas som är betydligt mer restriktiva och som inte lämnar utrymme för godtyckliga bedömningar bakom lyckta dörrar.

Dagens debattörer

Anna Ek

Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Anna Åkerlund

generalsekreterare Kristna fredsrörelsen

Anne Ludvigsson

S-kvinnor

Bo Forsberg

generalsekreterare Diakonia

Ella Bohlin

ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Frida Johansson Metso

ordförande Liberala ungdomsförbundet

Ida Gabrielsson

ordförande Ung vänster

Jytte Guteland

förbundsordförande SSU

Kristin Oretorp

vice förbundsordförande Centerkvinnorna

Lise Bergh

generalsekreterare Svenska amnesty

Magnus Andersson

förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund

Maria Ferm & Jakop Dalunde

språkrör Grön ungdom

Peter Weiderud

ordförande Broderskapsrörelsen

Sven-Bernhard Fast

generalsekreterare Sveriges kristna råd

Publicerad: