Debatt

Förskolan ska lära ut – inte bygga på flum

Replik från en förskollärare om små barns lärande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Undervisning blir lek och lek blir undervisning. Barnens lek och lärande blir på så vis en bro över till förskoleklass och skolans värld, skriver Ann-Sofie Sigvardsson, förskollärare, i en replik om förskolebarns lärande.

Foto: Getty

DEBATT

REPLIK. Förskolan är till för barnen. För att de ska få utforska sin omvärld, lära av den och i denna utveckling guidas av utbildade pedagoger. I förskolan möter barnen bokstäver, siffror, symboler och de är nyfikna på att lära. Som pedagoger i denna verksamhet blir det vår uppgift att bejaka detta på ett lekfullt och tryggt sätt.

Forskning visar att barn lättare lär genom lek men även att inhämtandet av kunskap är som störst mellan åren 3 till 5. Det är då av vikt och högst rimligt att stort fokus samt rätt kompetens borde ligga på dessa år. Vi ska naturligtvis göra det bästa möjliga av dessa centrala år i barnens utveckling och en sådan sak är att undervisa.

Att Skogstad likställer undervisning med föreläsningar och katedrar samt det faktum att han ställer lek och undervisning mot varandra i sin artikel visar tydligt att han inte förstår förskolans pedagogik, där vi ställer ett likhetstecken mellan orden lek och undervisning.

Vi leker med språket i form av rim och ramsor och vi arbetar ämnesövergripande utifrån barnens behov och nyfikenhet. Undervisning blir lek och lek blir undervisning. Barnens lek och lärande blir på så vis en bro över till förskoleklass och skolans värld. En viktig bro som hjälper många barn och förbereder dem samt stöttar dem för den skolgång som komma skall. En bro som gör barnen tryggare.

I den nya läroplanen nämns undervisning. Inte för att vi ska genomföra katederundervisning utan för att det faktiskt pågår en undervisning i förskolan som ofta glöms bort eller som det raljeras över. Det är nämligen lätt att ifrågasätta och skratta åt sådant man inte kan något om eller förstår sig på.

För att genomföra en bra utbildning för alla barn i förskolan behövs det utbildad personal. En av de största framgångsfaktorerna för barns lärande, i alla åldrar, är god utbildning hos personalen. Inte enbart gruppstorlek, som Skogstad lyfter i sin artikel. Självklart skulle mindre grupper göra att vi kan undervisa och utveckla barnens lärande ännu mer och det är inget någon förskollärare säger nej till. Däremot finns det ingen vinst med att ställa utbildad personal mot mindre grupper. Tvärtom behövs båda delar.

Förskolan är viktigt. Vår verksamhet är inte baserad på flum eller personligt tyckande, som i fallet med Skogstads artikel. Vi bygger vår verksamhet på beprövad erfarenhet och forskning och den är entydig: förskolan ska undervisa, med lek och kreativitet som främsta ledord.


Ann-Sofie Sigvardsson, förskollärare samt arbetsutskottet Lärarförbundet Hylte


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

LÄS VIDARE

DEBATT. I förskolan ska barn leka – inte plugga

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning

Förskolebarn

Utbildningspolitik

Skolbarn

Lärarförbundet