Satsa på underhåll – inte bostadsbidrag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sophia Lövgren: Snedvridna bidragsregler bryter ner ensamstående mammor

Sophia Lövgren.

Ensamstående mammor – främst de där barnens andre förälder inte tar sitt sociala, känslomässiga och ekonomiska föräldraansvar – är den mest utsatta gruppen vad gäller ekonomisk och social status. Det har i sin tur långsiktiga, destruktiva effekter på hälsa, välmående och livskvalitet för både barn och föräldrar.
Regeringen har nu gått ut med sin budget och menar att de med detta nu tagit sitt ansvar. Slutresultatet blev ett delat barnbidrag, som faktiskt är ytterligare ett maktvapen för den grupp pappor som inte tar sitt föräldraansvar. Och så en välgörenhetspeng, i form av möjlighet till fritid för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Dessutom höjt bostadsbidrag, som i princip det enda bidrag som ensamföräldrar själva skyr som pesten.

Bostadsbidraget är nämligen en strukturell förstärkare av det individuella ekonomiska våldet. Majoriteten av ”låginkomst-ensamföräldrar” som hör av sig till oss, berättar att de medvetet redogör att de har en högre inkomst än de har, bara för att de är rädda för att behöva betala tillbaks året efter (när intjänad årsinkomst blir underlag). Försäkringskassan har bekräftat att detta är en tendens. Med andra ord kommer ett ökat bostadsbidrag inte alls den mest utsatta gruppen till del, de får inte den ekonomiska förstärkning de så väl behöver.
Det individuella ekonomiska våldet, bygger på politisk ovilja att ta ansvar för ett våldsmönster som drabbar kvinnor och barn, där politiker och beslutsfattare istället lämnar dessa kvinnor åt sina öden. Det ekonomiska våldet har några gemensamma nämnare:

Barnens pappor kan inte av olika skäl försörja sina barn, utan försäkringskassan får gå in med ett underhållsstöd. Detta underhållsstöd är fortfarande på en skamligt låg nivå, sedan sexton år. Regeringen är inte beredd att höja underhållsstödet för då blir pappornas skuld ännu högre. I stället lever allt fler barn i barnfattigdom.
Barnens pappor kan ofta inte umgås med sina barn på ett regelbundet och stabilt sätt och lägger därmed ett dubbelt ansvar på mammorna, något som bekräftas av personal från familjerätt och socialtjänst. Mammorna ska inte bara vara tillräckligt goda föräldrar, de ska också se till att deras ex-partners är tillräckligt goda umgängesföräldrar.

Väldigt ofta sker det dubbla ansvaret på bekostnad av mammornas behov av återhämtning och vuxenliv.

Det dubbla ansvaret kan också innebära påtvingad deltid. Om det bara finns en förälder som kan tillgodose barnets olika behov (som i sig är extra stora under en jobbig umgänges- eller vårdnadstvist), och dessutom bara en vuxen som får lov att ställa upp på skolmöten under kontorstid så kan den nödvändigaste lösningen vara deltid. Alltför ofta är detta också ofta ett förslag från arbetsgivaren, som tycker det är jobbigt med en ”ständigt vabbande” eller på annat sätt frånvarande arbetstagare.
Regeringen vägrar att se sin del i detta fortgående ekonomiska våld, som sakta bryter ner den här gruppen av kvinnor. Sveriges Makalösa Föräldrar kräver därför:
Höjt underhållsstöd,
Rätt till heltid,
En mer flexibel barnomsorg.
 

Sophia Lövgren

Publisert: