10 000 barn tvingas avstå från glasögon

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Majblommans riksförbund: I dag drar vi igång barnens valrörelse

Lena Holm, Majblommans riksförbund.
Lena Holm, Majblommans riksförbund.

I dag går startskottet för barnens valrörelse. Majblommans insamling drar igång, med hjälp av 80 000 ivriga skolbarn som lyser upp svenska gator och torg. En majblomma på jackan är ett klassiskt vårtecken, men också en påminnelse om de samhälleliga brister som gör barn sårbara, inte minst ekonomiskt.

Inom Majblomman har vi sedan 00-talets början satt fokus på att belysa och motverka de mest påfallande systemfel som slår mot barn. Ett sådant är frågan om kostnadsfria glasögon till alla med synfel. I vissa regioner har politiker lyckats införa partiella eller fulla subventioner för alla barn. I andra delar av landet låter beslutsfattare föräldrar bekosta sina barns glasögon i olika mån.

Svenska skolbarn med synfel deltar alltså, krasst uttryckt, i ett lotteri. Bor man i ”rätt” del av landet får man glasögon per automatik. Om man råkar ha ”fel” hemort gäller i stället att vara född av ”rätt” föräldrar. Råkar man ha en ensamstående mamma med låg inkomst får man försöka hänga med i skolan, trots att man inte ser siffrorna på tavlan. Det är milt uttryckt en orimlig ordning, som står i strid med den grundläggande principen om en likvärdig och utjämnande skola.

Av Majblommans senaste mätning via TNS-SIFO framgick att över 10 000 svenska skolbarn har tvingats avstå glasögon under ett år, för att föräldrarna inte haft råd. Enkäten visar också att närmare 30 000 skolbarn har tvingats vänta en avsevärd tid med glasögon, av samma skäl. Många barnfamiljer uppger även att de tvingats prioritera bort kläder och föräldrars tandvård för att ha råd med glasögon.

Situationen är inte acceptabel. Alla barn med synfel ska vara garanterade hjälp. Flera regelverk syftar till att säkerställa barns rätt till fullgod syn och till att hänga med i skolan. Dessutom ska socialtjänstlagen, skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen förstås mot bakgrund av Barnkonventionen. Ändå brister systemet i praktiken, när landstingen ska tolka hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Glasögon bör enligt sakkunniga ses medicinsk behandling så länge barns syn utvecklas, upp till tio års ålder. Synen spelar en avgörande roll vid inlärning. En parallell till hörselskador visar hur skevt det blir att neka barn med synfel glasögon. Vem skulle komma på tanken att förvägra ett barn med nedsatt hörsel hörapparat?

2014 skickar Majblomman för tionde året i rad en knattereporter till politikerveckan i Almedalen. Denna gång kommer elvaåriga representant att följa upp de intervjuer som kompisarna gjorts med riksdagens partiledare genom åren. Samtalen kommer att landa i barnens valfrågor, som rätten till avgiftsfri utbildning, att slippa ensamma sommarlov i utsatthet och givetvis frågan om ”gratis” glasögon. Hittills har barnminister Maria Larsson (KD) tackat ja till att prata om tidigare löften till knattereportrarna. Vi räknar så klart med att hon inte blir ensam om att ställa upp.

Samstämmigheten i Almedalen är påtaglig kring barns rättigheter i allmänhet, och till kostnadsfri utbildning och glasögon i synnerhet. Samtidigt kan vi på Majblomman konstatera att de typiska problemen biter sig fast i många barns liv.

Majblomman kliver in när våra allra yngsta medborgare fått betala priset för haltande system. Det gör vi med majblommepengar från våra lokalföreningar till barn som behöver ett par gympaskor, eller ett sommarläger på landet. Och det gör vi genom att stärka barnens viktigaste frågor i valrörelsen.

Lena Holm

Generalsekreterare för Majblommans Riksförbund

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN