Debatt

Fredrik Reinfeldt gör fel vägval för Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Magdalena Andersson (S): Investeringar i jobb och skola måste gå före skattesänkningar

Sverige är ett bra land. Men Sverige är på fel väg. I dag sommartalar Fredrik Reinfeldt för sjunde gången som statsminister. I dag har han chansen att berätta om hur han ska möta Sveriges framtidsutmaningar: Hur ska regeringen förändra sin politik för att bidra till att fler jobb skapas? Hur ska de sjunkande skolresultaten vändas uppåt? Det är uppenbart att regeringens politik inte fungerar – hur ska statsministern byta färdriktning?

Under Reinfeldts tid vid makten har jobben blivit färre och utbildningsnivån sjunkit. I augusti 2007, när Reinfeldt höll sitt första sommartal som statsminister var arbetslösheten i Sverige ungefär sex procent. I dag har arbetslösheten ökat till ungefär åtta procent.

Matchningen mellan de lediga jobben och de arbetssökande blir allt sämre. Det tar längre tid för den som förlorar jobbet att hitta ett nytt och jämviktsarbetslösheten har ökat. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under statsministerns tid vid makten. Den utvecklingen är Reinfeldt ytterst ansvarig för.

Allt färre barn klarar skolan. Läsåret 2011/2012 var andelen elever som inte nådde behörighet till gymnasieskolan 12,5 procent. Det är en ökning med 20 procent sedan 2006. Att vända utvecklingen i skolan är Sveriges viktigaste framtidsutmaning.

Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Fram till 2006 ökade ungas examensfrekvens från högre studier och nådde då nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen. År 2010 var examensfrekvensen nere på 37 procent. Sverige ligger på sista plats bland de nordiska länderna. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent.

Men Sverige ligger inte bara illa till jämfört med de andra nordiska länderna. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige.

Sverige riskerar att gå ifrån att vara ett land som är känt för en hög utbildningsnivå till att bli en kunskapens medelmåtta. I detta läge väljer regeringen att dra ned på högskolan. Regeringen har redan tagit bort 16 000 högskoleplatser. Nu tvingas högskolor och universitet stänga dörren i ansiktet på unga motiverade människor som vill studera. Det kan inte vara vägen framåt för Sverige.

Resultatet av regeringens politik är också att Sverige i dag sticker ut som det OECD-land där de ekonomiska klyftorna ökar mest. 8,5 procent av hushållen i Sverige har en disponibel inkomst under 50 procent av medianinkomsten. Det är en ökning med nästan 60 procent sedan 2006.

I ett läge då många hoppas att regeringen ska tänka om och tänka nytt kommer besked om att det blir mer av samma medicin. I dag kommer Fredrik Reinfeldt återigen att framhålla att vägen framåt heter att låna till ytterligare skattesänkningar. Men mer av samma politik som tidigare kommer att ge mer av samma resultat som tidigare: Arbetslösheten förblir hög. Skolresultaten förblir låga.

Nu står valet mellan att låna till ytterligare skattesänkningar – eller att i stället investera för framtiden i jobb och utbildning. En framtidsinriktad politik för fler jobb och en modern kunskapsskola behövs mer än någonsin. Den genomförs om Fredrik Reinfeldt i dag håller sitt nästsista sommartal som statsminister.

Magdalena Andersson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt