Debatt

Ni kan visst vägra månggifte i Nacka

Debattörerna: Kommunen hänvisar till lagen – men det håller inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi anser att månggifte uppenbart strider mot grunderna för den svenska rättsordningen, skriver Ulf Bergquist och Anna Fayad.
Vi anser att månggifte uppenbart strider mot grunderna för den svenska rättsordningen, skriver Ulf Bergquist och Anna Fayad.

DEBATT

DEBATT. Nacka kommun är inte skyldig att acceptera månggifte, även om äktenskapet skett i utlandet.

Kommunen kan vägra med stöd av den svenska internationella äktenskapslagen 7 kap 4 §. Där finns en regel som ger rätt att vägra erkänna utländska äktenskap som strider mot grundläggande svenska värderingar.

På grund av den ökade invandringen från Mellanöstern och norra Afrika under senare år har frågan om månggifte blivit alltmer aktuell. Det senaste exemplet är den syriske mannen i Nacka som var gift med tre kvinnor när familjen sökte asyl i Sverige.

Skatteverket har enligt en (i och för sig osäker) beräkning kommit fram till att vi i dag har cirka 300 månggiftesäktenskap registrerade i Sverige.

Den första frågan som uppstår är om vi i Sverige ska erkänna månggiftesäktenskap? Följdfrågan blir vilka rättsliga konsekvenser det blir för makarna om månggifte inte erkänns.

Dessa frågor behandlades redan 1987 i en statlig utredning och resonemanget utgår från en man med två hustrur. Utredningen kom fram till två grundläggande slutsatser.

Dels att det utländska månggiftet ska erkännas i Sverige, dels att det ska ske en likabehandling av de två äktenskapen. Däremot föreslog utredningen inga lagregler om månggifte.

Orsakerna var att månggifte då var sällsynt i Sverige och att det var svårt att anpassa en lagstiftning, som bygger på monogami (som den svenska), till en månggiftessituation.

Därför överlämnades åt domstolar och myndigheter att hantera enskilda fall genom anpassning av de svenska reglerna.

Utredningens inställning, att utländska månggiften ska erkännas i Sverige, har legat till grund för att Skatteverket har registrerat båda äktenskapen.

Under senare år har lagstiftningen fått en stramare syn på äktenskap som strider mot de svenska äktenskapshindren – till exempel förbudet mot månggifte.

Det har inneburit att det senare äktenskapet inte erkänts i Sverige, om någon av makarna hade medborgarskap eller hemvist i Sverige vid tidpunkten för det andra giftermålet.

Enligt en svensk lagregel kan dock även ett utländskt äktenskap vägras erkännande, så som i det aktuella fallet i Nacka, om det strider mot grunderna för den svenska rättsordningen.

Vi anser att månggifte uppenbart strider mot grunderna för den svenska rättsordningen.

Grunden för vår inställning är grundlagens krav på respekt för alla människors lika värde, kravet på beaktande av allas likhet inför lagen och att lagen inte får innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön. I de länder där månggiftesäktenskap tillåts, är det bara mannen som får gifta sig med mer än en kvinna. En kvinna har inte rätt att gifta sig med flera män.

Denna inställning överensstämmer med EU-rätten, som säger att en man som redan bor tillsammans med en maka inom EU, inte ska tillåtas familjeåterförening för ytterligare en maka.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har också dömt ut polygami som stridande mot kvinnors rätt att ingå äktenskap på samma villkor som män.

Vilka blir då konsekvenserna av vår inställning om en man kommer till Sverige och är gift med två kvinnor? Svaret är att det senare av hans båda äktenskap inte bör erkännas i Sverige. Äktenskapet behöver därför inte upplösas genom äktenskapsskillnad. Någon bodelning ska normalt inte ske.

Den senare ”hustrun” har ingen arvsrätt efter mannen och han har ingen arvsrätt efter henne. Eventuella barn i det senare ”äktenskapet” är i arv efter mannen att betrakta som särkullbarn.

Vi anser således att månggifte inte bör erkännas i Sverige, inte ens om ingen av makarna hade någon anknytning till Sverige när det andra äktenskapet ingicks.


Ulf Bergquist
Anna Fayad


Fotnot: Delar av texten har tidigare publicerats i en debattartikel på Aftonbladet Debatt den 18 juli 2016. Debattörerna kommer inom kort att utge en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt på förlaget Wolters Kluwer.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT. Månggifte i Nacka - då jublar islamisterna

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Flyktingpolitik

Nacka