Malmö ska inte betala för onödigt dyra lokaler

Centerpartiet: Skattepengarna behövs i skola och omsorg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om Malmö stads hyresavtal medför onödigt höga kostnader drabbar det malmöborna negativt genom att det blir mindre pengar till kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och arbetsmarknadsinsatser, skriver Anton Sauer och Kay Wictorin, Centerpartiet.
Om Malmö stads hyresavtal medför onödigt höga kostnader drabbar det malmöborna negativt genom att det blir mindre pengar till kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och arbetsmarknadsinsatser, skriver Anton Sauer och Kay Wictorin, Centerpartiet.

DEBATT. I media har Malmö stads höga lokalkostnader av olika slag uppmärksammats. Centerpartiet har i olika politiska organ påtalat och agerat för att lokalförsörjningen måste bedrivas så effektivt och omsorgsfullt som möjligt.

Om lokalplanering och hyresavtal medför onödigt höga kostnader drabbar det malmöborna negativt genom att det blir mindre pengar till kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och arbetsmarknadsinsatser. För oss är det viktigt att pengarna prioriteras till viktiga kärnverksamheter för kommunen samt att resurser används på ett ansvarsfullt sätt. 

Sedan Centerpartiet återkom till kommunfullmäktige 2018 har vi arbetat för att staden ska skärpa upp lokalförsörjningen så att man får ”mer lokaler för skattepengarna”, det vill säga så att inte mer resurser än nödvändigt används för att säkerställa verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För Centerpartiet är det grundläggande att prioritera en god resurshushållning.

Resurserna måste användas så effektivt att malmöborna verkligen får valuta för sina skattepengar. Inte en enda krona ska slösas bort i onödan, varken på för dyra lokaler eller på annat.

Om lokalförsörjningen medför att kostnaderna rusar i höjden till följd av planerings-, avtals- eller förhandlingsbrister, mm leder det till att besparingar måste göras i själva verksamheten. Så vill vi inte ha det. 

Lokalkostnader för stadens verksamheter är ofta kopplade till långa hyresavtal som sträcker sig över många år. Om det då har slutits onödigt kostsamma hyresavtal så drabbas en verksamhet länge av att resurser som skulle kunna gått till kärnverksamhet för malmöborna, i stället måste avsättas till lokaler.

Därför är det så viktigt med en kostnadseffektiv lokalförsörjning.

För att skapa förändring på området behöver Malmö möta problemet från flera olika vinklar. Först och främst måste handläggningstiden för upphandling av nya lokaler kortas.

När stadens nämnder behöver hyra nya lokaler måste handläggningsprocessen inom stadens förvaltningar vara effektiv. Detta möjliggör för att besluten blir klara snabbare och att stadens politiker får mer tid på sig att se över hyresavtalen och nyttja möjligheten att återremittera förslag om de inte håller tillräckligt goda villkor, både ekonomiskt och i standard. 

Effektivare arbete kräver också bättre framförhållning, så att planeringsfasen inte stressas och förslagen blir så bra som möjligt och kostnaderna lägre.

Med god framförhållning kan vi som kommun bättre förvalta stadens resurser och inte tvingas att binda oss till dyra kontrakt. Så säkerställer vi att skattemedel används effektivt och att resurser kan fokuseras på verksamheterna och inte används oansvarigt. 

En rimlig målsättning är att pressa ner lokalkostnaderna som på senare år ökat till en nivå som måste ifrågasättas.

I gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har Centerpartiet medverkat till att oppositionen fått majoritet för lokalbeslut som gett lägre kostnader än de ursprungliga förslagen från de styrande partierna.

På så sätt har miljonbelopp kunnat gå till utbildning av ungdomar och vård och omsorg av äldre i stället för till onödigt höga lokalkostnader. Staden behöver se över hur vi arbetar och hur vi förhandlar för att säkerställa att rimliga kostnader för våra verksamheter, och det är uppenbart att det inte är omöjligt.

Nämnderna behöver även se över policy för var stadens och nämndernas lokaler bör vara placerade. Det finns ett värde i att sprida ut stadens verksamheter i vår kommun och inte enbart fokusera på vissa områden.

Lokalkostnader påverkas av en rad faktorer från var i staden man väljer att ha lokaler till kvaliteten på planering, utformning och hantering av olika underlag, avtal, mm, men också av i vilken utsträckning beslutsfattande politiker i nämnderna är alerta och engagerade i lokalförsörjningen.

Ledstjärnan måste vara målmedveten prioritering av kärnverksamheterna och god resurshushållning utan onödigt höga lokalkostnader.


Anton Sauer, gruppledare Centerpartiet i Malmö
Kay Wictorin, ledamot i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN