Visa ledarskap och ta tag i vaccineringen

Centerpartiet: Tre områden där regeringen måste agera omedelbart

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är mycket oroväckande att vi har en regering som närmast verkar handlingsförlamad av krisen. Det är dags att regeringen tar på sig ledartröjan när det gäller vaccinationerna, skriver Anders W Jonsson.
Det är mycket oroväckande att vi har en regering som närmast verkar handlingsförlamad av krisen. Det är dags att regeringen tar på sig ledartröjan när det gäller vaccinationerna, skriver Anders W Jonsson.

DEBATT. Som en röd tråd genom pandemihanteringen löper regeringens oförmåga att i en svår tid ta på sig ledartröjan.

Under våren hade Sverige en testning och smittspårning som lämnade mycket övrigt att önska. De flesta länder låg långt före oss. Det genomgående svaret från regeringen och Lena Hallengren var då att det var någon annans ansvar, ofta fick vi höra att det var regionerna som inte skötte sig.

Regeringen själv hade dock inget ansvar i de problem som uppstod. Samma sak gällde smittspridningen och bristerna i sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen. Dessutom saktfärdigheten i att få en pandemilag på plats.

Coronakommissionen formulerade tydligt sin kritik att det enligt Regeringsformen ytterst är regeringen som styr riket.

Trots detta ser vi nu att mönstret upprepar sig vad gäller vaccinationerna. Det är mycket oroväckande att vi har en regering som närmast verkar handlingsförlamad av krisen.

Regeringen borde istället visa på ett modigt ledarskap som ser som sin främsta uppgift att rädda liv. Istället lyser bristen på ledarskap med sin frånvaro.

Centerpartiet ser tre områden inom vaccineringen som regeringen nu genast måste agera kring:

Trots att det varit uppenbart ända sen pandemin slog till mot Sverige att en massvaccinering skulle ske, har inte det nationella vaccinationsregistret varit klart för att registrera individer över 18 år förrän 1 januari i år. Det leder till en besvärande eftersläpning i möjligheterna att följa hur snabbt svenska folket vaccineras.

Regeringen måste agera för att snabbt, på daglig basis, kunna följa hur vaccinationen fortgår.

Ett antal regioner har valt att endast vaccinera med hälften av de fördelade vaccinationsdoserna. Den andra hälften har sparats för att kunna ge en andra dos till de som redan fått sin första dos trots att det är välkänt att redan den ger ett icke försumbart skydd mot Covid-19.

Vaccinationsdoser ger ingen effekt förvarade i en frys. De ger effekt först när de kommer till användning.

Inte heller här har regeringen tagit kommandot för att snabbt vaccinera fler. Nu måste man peka med hela handen och en gång för alla vara tydlig med sin strategi gentemot regionerna.

Det är uppenbart att antalet distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor inte kommer att räcka till när många miljoner svenskar under våren ska vaccineras.

Trots det har inte regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ändra författningen samt att ta fram en nationell digital utbildning för att andra sjuksköterskor och farmaceuter ska kunna få rätt att ordinera vaccination mot Covid-19.

Det har lett till att regionerna nu själva försöker skapa egna utbildningar för att ge enskilda sjuksköterskor rätten att ordinera vaccination. Detta är ett extremt resursslöseri, där ett nationellt initiativ hade varit mycket effektivare.

Pandemin skördar ett stort antal liv. Uppskattningsvis en tiondel av de som insjuknar drabbas dessutom av svåra symtom som sitter i under lång tid. Det finns alltså många utmaningar att hantera, både akut och i kölvattnet av pandemin.

Det är dags att regeringen tar på sig ledartröjan. När skeppet hamnat i sjönöd duger det inte att kaptenen skyller på andra. Sverige behöver ett ledarskap som ligger ett steg före, inte ett steg efter.


Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE