Det är dags att hålla löftet till kvinnorna

Melinda French Gates: Vår stiftelse bidrar med 2,1 miljarder dollar för att stärka världens kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Världsprognosen för en hållbar återhämtning från covid-19 är beroende av att vi slutar att marginalisera kvinnor och flickor. För att stödja det viktiga arbetet planerar vår stiftelse att under de närmaste fem åren investera 2,1 miljarder dollar, skriver Melinda French Gates.
Världsprognosen för en hållbar återhämtning från covid-19 är beroende av att vi slutar att marginalisera kvinnor och flickor. För att stödja det viktiga arbetet planerar vår stiftelse att under de närmaste fem åren investera 2,1 miljarder dollar, skriver Melinda French Gates.

DEBATT. För tjugosex år sedan samlades aktivister i Beijing under FN:s jämställdhetskonferens. Deras budskap var enkelt: ”Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter”.

Som svar på detta lovade världens ledare att ”främja kvinnors ekonomiska självständighet” och att ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att utrota alla former av diskriminering mot kvinnor”.

Men dessa uttalanden följdes inte av några större ekonomiska åtaganden eller politiska insatser. Så trots vissa framsteg är aktivisternas budskap lika sant nu som då: Oavsett var du är född är livet svårare för kvinnor eller flickor.

I dag samlas aktivister och världsledare på nytt i Paris för the Generation Equality Forum. Syftet är att infria de löften som ställdes ut i Beijing.

Jag kommer att delta, och jag hoppas att vi äntligen kan börja minska klyftan mellan ambition och handling.

Det betyder att vi måste implementera modiga ekonomiska reformer och främja en evidensbaserad politik för att säkerställa verklig förändring.

Vi behöver också enas om en plan för att kunna utkräva ansvar.

Covid 19-pandemin, som tvingade forumet att fira sin 25-årsdag ett år senare, har gjort oss brutalt påminda om behovet av förändring.

För kvinnor var risken att förlora arbetet dubbelt så stor som för män när pandemin slog till.

Ett skäl är att kvinnor är överrepresenterade inom de yrken som drabbats hårdast av social distansering – servitris, flygvärdinna, hotellanställd.

Ett annat skäl är att eftersom skolorna varit stängda i många länder och alla hållit sig närmare hemmet, så har efterfrågan på barnomsorg och annat obetalt hushållsarbete skjutit i höjden – och det är framförallt kvinnorna som fått betala priset.

Kvinnorna utförde redan cirka tre fjärdedelar av det obetalda arbetet, och nu har vissa av blivit tvungna att helt och hållet lämna arbetsmarknaden.  

I flera länder håller ekonomin på att återhämta sig – men inte för kvinnorna.

Nya siffror från ILO visar att män som grupp redan har fått tillbaka alla jobb de förlorat sedan början av pandemin, men att kvinnorna fortsätter att förlora sina.

Två miljoner kvinnor kommer att förlora sitt jobb i år, och det är utöver de nio miljoner kvinnor som redan blivit arbetslösa sedan 2019.

Statistiken visar tydligt skörheten i en global ekonomi som är beroende av att så många kvinnor utför två arbeten. Ett (vanligtvis mindre) betalt och ett gratis.  

Men eftersom hindren för kvinnors utveckling försvagar ekonomin, så kan den stärkas om hindren tas bort.

En jämställd återhämtning skulle inte bara rivstarta BNP-ökningen på kort sikt. Den skulle även kunna lägga grunden för ett ökat och hållbart välstånd genom att frigöra halva världsbefolkningens inneboende energi, kreativitet och därmed outnyttjade potential.

Ny forskning från tankesmedjan Eurasia Group har till exempel visat att man genom att omarbeta statliga bidragsprogram till att mer direkt gynna kvinnor, skulle kunna lyfta upp till 100 miljoner människor ur fattigdom, med dominoeffekter över flera generationer.

Man fann även att en bättre tillgång till barnomsorg skulle kunna innebära en global BNP-ökning på upp till 3 biljoner dollar. Och enligt McKinsey,  skulle en återhämtning som fokuserar på kvinnor kunna höja den globala BNP:n med uppskattningsvis 13 biljoner dollar, eller 16 procent fram till 2030.  

När det går bra för kvinnor, så gör det också det för deras familjer och samhällen.

Kort sagt, jämställdhet är en ekonomisk nödvändighet. Världsprognosen för en hållbar återhämtning från Covid-19 är beroende av att vi slutar att marginalisera kvinnor och flickor.

Just därför måste Generation Equality Forum fokusera på att gå från ord till handling.

För att stödja det viktiga arbetet planerar vår stiftelse att under de närmaste fem åren investera 2,1 miljarder dollar i tre av forumets prioriterade områden: stärkt ekonomisk inflytande, familjeplanering och kvinnohälsa, samt att främja att fler kvinnor når en ledande ställning.

I samarbete med våra partners kommer vi i första hand att se till att kvinnor får pengar direkt i handen, ge stöd till omsorgsgivare, utveckla nya och bättre preventivmedel samt säkerställa att kvinnor kan få tillgång till dem, och försäkra oss om att kvinnor inom områdena hälsa, ekonomi och juridik är representerade i ledande befattningar och kan ta avgörande beslut för vår framtid.

De som samlades i Beijing för 26 år sedan, med visionen om en jämställd framtid, fick världen att avge ett antal löften.

Men just löften till kvinnor tenderar att vara dem som vi inte håller. Nu har vi en andra chans.

Vi behöver avgörande åtaganden och ansvar från våra ledare inför framtiden, för att kunna garantera att våra döttrars och i nästa led deras döttrars liv inte kommer att vara svårare än männens, och på så sätt göra livet bättre för alla.


Melinda French Gates, medordförande i Bill & Melinda Gates Foundation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE