Debatt

Behandla inte kvinnor som sjuka då de föder

Debattören: Hög tid att förlossningsvården organiseras efter gravidas önskemål

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Doula Bodil Frey: ”En sammanhållen vård med kontinuitet skulle lösa mycket av den stress och oro som finns. En modell där mödravård, förlossningsvård och BB sköts av ett litet team barnmorskor. Det skulle innebära personcentrerad vård på riktigt. ”
Doula Bodil Frey: ”En sammanhållen vård med kontinuitet skulle lösa mycket av den stress och oro som finns. En modell där mödravård, förlossningsvård och BB sköts av ett litet team barnmorskor. Det skulle innebära personcentrerad vård på riktigt. ”

DEBATT

DEBATT. Förlossningsvården är i kris och sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bjudit in politiker från sju landsting till ett möte den 28 mars.

Man ska diskutera vad som kan göras åt problemen med stress, otrygghet, nedläggningar, platsbrist, personalbrist med mera.

Regeringen har redan gett stora tillskott till förlossningsvården och det är positivt att man även tar tag i frågan med detta möte. Förhoppningsvis är detta början på att frågan lyfts till en nationell nivå, istället för att överlåtas till de enskilda landstingen.

För det behövs nytänkande. Enbart mer pengar till samma sorts förlossningsvård, till samma organisationsform, kommer inte att ge den förbättring som behövs. Det är en mycket dyr organisationsform, och den motsvarar inte vad många kvinnor behöver och önskar sig.

Dagens förlossningsvård är övermedikaliserad och behandlar friska gravida kvinnor som om de vore sjuka. Samtidigt tillgodoses inte de behov kvinnor har av en förtroendefull relation till sin barnmorska. Vården är fragmenterad och opersonlig.

Till mötet den 28 mars skulle jag vilja skicka med vad jag fått anförtrott av blivande och nyblivna föräldrar under femton år som doula och förlossningspedagog.

Enkelt sammanfattat: Vad gravida kvinnor önskar sig när de föder är en barnmorska de lärt känna och litar på. Ett enkelt önskemål kan tyckas, men inte möjligt att få i svensk förlossningsvård. Om du inte föder hemma eller är en av kungahusets tre prinsessor!

Att träffa okända barnmorskor är ett stort orosmoment inför förlossningen. I ett av livets mest känsliga och intima situationer – kommer jag att känna förtroende för den som råkar vara där?

Ett annat orosmoment är: kommer de att lyssna på mina önskemål? En del är rädda för att bli överkörda och påtvingade olika ingrepp och rutiner. Det finns små möjligheter att diskutera och göra överenskommelser på förhand.

En sammanhållen vård med kontinuitet skulle lösa mycket av den stress och oro som finns. En modell där mödravård, förlossningsvård och BB sköts av ett litet team barnmorskor. Det skulle innebära personcentrerad vård på riktigt.

Sådana modeller finns i många länder, och fanns i Sverige tills nyligen på Södra BB i Stockholm, som tyvärr lades ner för ett år sedan.

Barnmorskan och professorn Ingegerd Hildingsson visade i en enkätstudie 2015 att drygt 50 procent av kvinnorna önskade en barnmorska de lärt känna på förhand.

I en förlossningsenkät som jag lagt ut på nätet svarade 40 procent (av 4 500 svar) att de var intresserade av att föda på en barnmorskeledd enhet där en sådan kontinuitet finns, istället för att föda på sjukhus.

Sådana resultat kan väl inte ignoreras?

Det är hög tid att förlossningsvården organiseras med hänsyn till önskemålen från de som främst berörs – de födande kvinnorna.

Just nu finns planer på en barnmorskeledd enhet i Nacka som ska erbjuda vård med kontinuitet genom graviditet, förlossning och eftervård. Den har ännu inte fått godkänt av landstinget. Men den måste få starta – den här typen av alternativ är mycket efterfrågad och kan förhoppningsvis bli förebild även för andra platser i Sverige.

Det är inte nödvändigt för alla friska gravida kvinnor att föda på sjukhus som är utrustade för högriskpatienter.

En stor studie i England (Birthplace) har visat att de i första hand bör rekommenderas att föda på barnmorskeledda enheter. Det är lika säkert och leder till färre ingrepp. Dessutom blir vården mindre kostsam. Samma studie visar att omföderskor även kan rekommenderas att välja planerad hemförlossning.

En sådan differentierad förlossningsvård skulle även kunna locka barnmorskor att komma tillbaka till sitt yrke. En av tio utbildade barnmorskor arbetar inte som barnmorska idag, och det är dyrt att utbilda många nya för att lösa personalbristen.

Ovanstående stämma väl överens med regeringens intentioner. I överenskommelsen mellan staten och SKL angående tillskottet till förlossningsvården sägs att:

”En viktig del av hälso- och sjukvården är att vården ska vara behovsanpassad och patientcentrerad. Det behöver skapas mer sammanhållna vårdprocesser som utgår från patientens behov.”

Dessa fina ord kan bli verklighet inom mödra- och förlossningsvården om man öppnar för nya organisationsformer bredvid den enda som erbjuds idag. Det är bra och nödvändigt att Gabriel Wikström tar initiativ på området. Fortsätt så och låt det extra tillskottet leda till förnyelse och behovsanpassning!


Bodil Frey, doula (stödperson vid förlossningar) och förlossningspedagog


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT. Ge alla födande rätt till egen barnmorska

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Gabriel Wikström

Förlossningsvården

Stress

Graviditet