Sluta diskriminera männen, Wikström

Debattörerna: Låt även pojkar få vaccinet som kan rädda liv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att inte ge HPV-vaccinet till alla medför alltså stora kostnader som vi i nuläget skjuter framför oss, skriver dagens debattörer.
Att inte ge HPV-vaccinet till alla medför alltså stora kostnader som vi i nuläget skjuter framför oss, skriver dagens debattörer.

DEBATT. HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen.

Hela 80 procent av oss alla kommer att utsättas för HPV-viruset som ligger bakom ett antal olika cancerformer: uppskattningsvis 95 procent av analcancerfall, 75 procent av cancerfall i munhåla- och svalg och vaginalcancerfall, 70 procent av livmoderhalscancer och cancer i vulva samt 60 procent av peniscancerfall.

Cancerfondens nya rapport visar att minst en tredjedel av all cancer går att förebygga. Vi vet att HPV-relaterad cancer är helt förebyggbar.

Trots detta förs fortfarande en diskussion kring om man bör inkludera pojkar i samma HPV-vaccinationserbjudande som ges till flickor. Under en debatt på Världscancerdagen 2017 sade Joakim Dillner, framstående forskare inom HPV: ”Så hemskt många effektiva sätt att förebygga cancer på, det har vi inte.”

Låt tanken sjunka in: vi har ett vaccin som skyddar mot de cancerformer som ökar kraftigt i dag, exempelvis HPV-relaterad analcancer och cancer i munhåla och svalg, och vi använder det bara till halva befolkningen!

Varför är inte pojkar inkluderade i vaccinationen, har de inte rätt till samma effektiva skydd som flickor har?

När HPV-vaccination infördes enbart för flickor var fokus på att minska förekomsten av livmoderhalscancer.

Folkhälsomyndigheten kommer till sommaren att ge sin rekommendation till regeringen angående ett jämlikt skydd mot HPV-relaterad cancer. Om myndigheten då väljer att:

  1. Inte alls inkludera pojkar, eller att
  2. Rekommendera HPV-vaccination av pojkar men inte låta denna ingå i det statliga vaccinationsprogrammet, vilket medför att familjerna själva måste betala för sina söners HPV-vaccinationer, eller att
  3. inkludera pojkar i HPV-vaccinationen men ge dem ett sämre vaccin i form av en billigare variant som enbart skyddar mot enstaka former av HPV-virus.

Ja, då kan vi inte dra andra slutsatser än att Folkhälsomyndigheten diskriminerar män och framförallt gruppen män som har sex med män, en grupp som idag står helt utan HPV-skydd i Sverige.

Risken för analcancer är ungefär 30-40 gånger högre för män som har sex med män och vid en hivinfektion är risken 70-200 gånger förhöjd. Vi kan också konstatera att cirka 15 procent i denna grupp redan bär på det cancerogena HPV-viruset. HPV-vaccinet ger dessutom skydd mot kondylom, könsvårtor.

Bara effekten av kondylomskyddet i HPV-vaccinet skulle på sikt betala för hela vaccinationsprogrammet av pojkar. Kondylom är inte livshotande men är svårt att bli av med och får ofta stora sociala och medicinska konsekvenser för patienten. Kondylom i ändtarmen måste dessutom ofta angripas kirurgiskt.

Ny statistik visar oroande nog en sjunkande täckningsgrad för HPV-vaccination i Sverige, bara 75 procent av flickor väljer idag att tacka ja till vaccinet. Inkluderar vi pojkar framöver så skyddar vi indirekt även flickor och vi har på sikt chans att stoppa cirkulationen av HPV-viruset och därmed stoppa förekomsten av kondylom.

Att inte ge vaccinet till alla medför alltså stora kostnader som vi i nuläget skjuter framför oss.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström som talar om vikten av att förebygga cancer och att alla i Sverige har rätt till en jämlik sjukvård har nu chansen att rädda liv och minska mångas lidande.

Anslå medel, se till att staten upphör att diskriminera och inför ett allmänt HPV-vaccinationsprogram för alla pojkar och flickor i Sverige.


Anders Blaxhult, överläkare Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook

Publisert: