Personalen: Vården är farlig för de gamla

Debattören: Bemanningen är nu så låg att de anställda anser att den utgör en risk för äldre

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tobias Baudin, Kommunals ordförande: I en undersökning bland 12 000 medlemmar i Kommunal konstaterar 71 procent av undersköterskorna att bemanningen på arbetsplatsen är undermålig varje vecka. 42 procent anser att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre.
Foto: JOHNÉR/FREDRIK SANDIN CARLSON
Tobias Baudin, Kommunals ordförande: I en undersökning bland 12 000 medlemmar i Kommunal konstaterar 71 procent av undersköterskorna att bemanningen på arbetsplatsen är undermålig varje vecka. 42 procent anser att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre.

DEBATT

DEBATT. Alla har rätt till en trygg ålderdom när hälsan blir sämre och kroppen skröpligare.

Alla ska veta att man får stöd av god kvalitet när det behövs. Anhöriga ska veta att ens förälder, vän eller släkting har det bra medan man själv är på jobbet.

Så borde det vara. Men faktum är att en trygg äldreomsorg för alla är långt ifrån verkligheten i dag.

Inom äldreomsorgen är det mötet mellan brukare och personal som ger kvalité.

I en helt ny undersökning bland 12 000 medlemmar i Kommunal konstaterar 71 procent av undersköterskorna att bemanningen på arbetsplatsen inom äldreomsorgen är undermålig varje vecka. Så mycket som 42 procent anser att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre varje vecka eller mer.

Samtidigt är det tydligt att personalen i äldreomsorgen uppskattar sitt arbete, 73 procent av undersköterskorna är motiverade och ser fram emot att gå till jobbet.

Arbetet är meningsfullt, och mötet med de äldre är en källa till glädje. Men den komplexa verklighet som medlemmarna inom Kommunal dagligen hanterar; planering, medicinering, förflyttningar, hygien och hushållsarbete i den äldres hem eller på äldreboendet, måste respekteras. Medlemmarna i Kommunal efterfrågar fler kollegor och en bemanning som möjliggör ett gott arbete.

Dessa besked från personalen inom verksamheten är ingen slump. Den långvariga underfinansieringen av äldreomsorgen har lett till för låg bemanning, för litet handlingsutrymme och tidsbrist.

Ska ambitionen om en trygg äldreomsorg för alla förverkligas behöver politiska beslutsfattare på alla nivåer ta konsekvenserna av underfinansieringen på allvar.

Äldreomsorgen har dessutom sedan länge svårt att rekrytera och behålla personal. För att rekryteringsbehovet ska lösas måste äldreomsorgen bli attraktiv för personalen och arbetsgivarna erbjuda tillsvidareanställningar med bra lön och vettig arbetsmiljö.

Arbetet måste organiseras så att det blir möjligt för personalen att ge god vård och omsorg till de äldre. Det kräver mer tid och högre bemanning än i dag.

Den största utmaningen för ökad bemanning och bättre löner och arbetsvillkor är förstås ekonomisk. Vilket i sin tur leder till frågan: Har Sverige råd med en god äldreomsorg?

Svaret är självklart – ja. En växande andel äldre i befolkningen innebär visserligen ökade kostnader men det är inget som hotar den solidariska finansieringen av vår generella välfärd. Om den politiska viljan finns.

Den positiva kopplingen mellan Sveriges generella välfärd av hög kvalité och vår starka ekonomiska tillväxt och höga sysselsättningsgrad är väl belagd och allt mindre ifrågasatt.

En välfungerande skola, vård och omsorg för alla är inte bara en rättvisefråga, utan en av de grundförutsättningar som gjort den svenska modellen så framgångsrik.

När Alliansen och Sverigedemokraterna nu ägnar sin tid till att bekämpa förslag till skattehöjningar för att finansiera välfärdssatsningar är det oerhört glädjande att den S-ledda regeringen istället presenterar en satsning på 5 miljarder till sjukvård och skola. När satsningen presenterades talades också om att alla äldre ska vara trygga i äldrevården. Det välkomnar Kommunal. Men mot bakgrund av de utmaningar som finns och den långvariga underfinansieringen så kräver Kommunal också en rejäl satsning på ökade resurser till äldreomsorgen.

Det är dags att leverera trygghet i en ny tid även till Sveriges äldre, deras anhöriga och omsorgspersonalen.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE