Förbjud nazistgrupper – och lär av historien

73 debattörer: Det är vår skyldighet att införa ett stopp mot dessa odemokratiska organisationer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns en naiv tro att just rasism bekämpas bäst med ett öppet samtal, men av historien har vi lärt att det inte är så, skriver debattörerna. Bilden visar en konstinstallation på plats i Almedalen, i protest mot nazismen.
Det finns en naiv tro att just rasism bekämpas bäst med ett öppet samtal, men av historien har vi lärt att det inte är så, skriver debattörerna. Bilden visar en konstinstallation på plats i Almedalen, i protest mot nazismen.

DEBATT. ”Sedan hämtade de judarna och jag protesterade inte, för jag var inte jude.” På fyra rader beskriver den kända dikten (tillskriven den tyske prästen Martin Niemöller) vikten av att bekämpa rasism innan det är för sent.

Det kan vara värt att begrunda diktens innebörd igen. Sverige har upprepade gånger fått kritik från FN:s råd för mänskliga rättigheter för att inte ha ett tillräckligt starkt skydd mot rasism. Att den militanta nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) just nu tillåts ta plats i Almedalen är ytterligare ett bevis för att vi behöver göra mer.

I år väljer många att inte medverka under Almedalsveckan med anledning att NMR tillåts vara där. Samtidigt menar vissa att detta är en sida av yttrandefriheten som vi måste acceptera i ett demokratiskt samhälle.

Yttrandefriheten är en av demokratins grundpelare, men den bör aldrig användas för att försvara nazisters rätt att hota och skrämma andra människor till tystnad. Därför vill vi uppmana Sverige att i enlighet med Regeringsformen och FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering införa ett förbud mot rasistisk organisering.

Vi vill lyfta tre argument:

Ju mer rasister tillåts sprida sina åsikter – desto mer normaliseras de. När de tillåts verka öppet, arrangera demonstrationer och rekrytera nya medlemmar så har de möjlighet att styra det offentliga samtalet. Förintelsen visar vilka konsekvenser det kan få.

NMR är bara ett exempel på rasistiska organisationer som har våld som metod. Förutom att det är ett direkt hot mot individers säkerhet och mänskliga rättigheter så är det också ett hot mot demokratin då det begränsar vissa människors yttrandefrihet.

Med en kriminalisering skulle det bli svårare för de rasistiska organisationerna att finansieras, vilket skulle begränsa deras möjlighet till spridning. Det skulle även vara lättare att stoppa enskilda nazister och hjälpa dem ur rörelsen genom att kriminalisera själva organiseringen i stället för att som nu bara kunna lagföra de enskilda brott som den leder till.

Sverige är ett av de länder som undertecknat FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering. Därmed har vi förbundit oss att "förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag".

Dessutom står följande i Regeringsformen: ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

FN-konventionen och Regeringsformen visar på att det i dagsläget redan finns lagligt stöd för att införa ett förbud mot rasistisk organisering. Med bakgrund i FN:s kritik mot Sverige kan ett sådant förbud ses som en skyldighet och en absolut nödvändighet att införa.

Vissa menar att en rörelse som finns under jord är svårare att hålla koll på för Säpo, men det används inte som argument mot kriminalisering av trafficking, narkotikahandel eller för den delen terrorsamröre.

Det finns en naiv tro att just rasism bekämpas bäst med ett öppet samtal, men av historien har vi lärt att det inte är så. Rasism har mycket lite med logiskt tänkande att göra – och kan därför inte bekämpas genom logiska resonemang. Rasismen vinner på att synas, och framförallt på att normaliseras.

Vi har redan idag lagstiftning som begränsar yttrandefriheten, men dessa begränsningar räcker inte. Inför ett förbud mot rasistisk organisering nu. Innan det är för sent.

Kristina Wicksell, Make Equal
Sarah Bohman, Raoul Wallenberg Academy
Alexander Hallberg, Sverok
Magnus Kolsjö, RFSL
Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsorden
Carolina Engström, Friends
Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund
Nina Tojzner, Judiska ungdomsförbundet
Felix Lekare, RFSL Ungdom
Hédi Fried, författare och psykolog
Livia Fränkel, föreläsare
Andrea H. Bustos, Flickaplattformen
Katarina Hedberg, Scouterna
Ellen Tejle, Fanzingo
Araia Ghirmai Sebhatu, Black Coffee
Titti Fränkel, Akademikerförbundet SSR
Ann Svensén, Individuell människohjälp
Sandra Rönnsved, Ung media
Eliot Wieslander, Läkare i världen
Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen
Annapia Johansson, Linje 17 mot rasism
Irma Flores Bertilsson, Unga feminister
Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet
Michael Williams, FARR (Flyktinggruppernas Riksråd)
Lina Hultqvist, Sveriges elevkårer
Maria Johanson, Lika Unika och FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder
Mina Dennert, #jagärhär
Ronak Moaf Mirlashari, Streetgäris
Lisen Andréasson Florman, Nattskiftet
Elin Ahldén, Lennox PR
Martin Werner, River
Jenny Nguyen, Asylrättstudenterna Malmö och Lund
Björn Häll Kellerman, Unga rörelsehindrade
Rolf Lindqvist, Hudik mot rasism
Sanna Samuelsson, tidskriften Bang
Angelica Andersson, Dalarna mot rasism
Desirée Sterner, PeaceWorks
Leif Magnusson, Mångkulturellt centrum
Lola Ahmed, KFUM Göteborg
Jonathan Wahlström, Unga hörselskadade
Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
Anki Elken, Randstad
Linn Johansson, Refugees Welcome Stockholm
Per Hasselberg, Konstfrämjandet
Karolina Lisslö, Mattecentrum
Cecilia Andrén Nyström, Futebol dá força
Alfred Skogberg, Suicide Zero
Elias Carlberg, Sveriges interreligiösa råd
Anders Österberg, Unga Örnars Riksförbund
Shanga Aziz, Locker Room Talk
Anna Ingler, Kulturföreningen Podium
Johan Rådmark, Boo Folkets Hus
Kim Törnqvist, Bättre skolor
Annsofie Blixt, Tilia
Alexander Goldmann, Musiker Mot Rasism
Felicia Linsér, Sveriges ungdomsråd
Elisabeth Rosenbrand, Musikens makt
Irene Malmberg, Malmö mot Diskriminering
Danny Lam, TNKVRT
Johanna Lundin, Equalate
Johanna Salama, FreeZone
Jeanette Rahbe, Tjejjouren Väst
Cecilia Bödker Pedersen, Föreningen storasyster
Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans
Jandy Borelius, Rampen
Inan Senturk, Psykologigymnasiet
Hugo Od, We Link Sweden
Linn Alenius, jämlikt.nu
Chris-Emelie Denstedt, Uppsala tjejjour
Stina Balkfors, Tillitsverket
Oskar Wiik, SöderS - Södertörns högskolas studentkår
Victoria Manfred, Lingonkollektivet
Per Markus Risman, jagvillhabostad.nu

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE