ÅSIKT

Företag fixar jobben – inte departementet

Elisabeth Svantesson (M): Siffrorna från SCB ger vår politik rätt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT NYHETSBYR?N

I dag kom kvittot på Alliansens jobbpolitik, när SCB presenterade sin arbetskraftsundersökning för helåret 2014. Den visar att 340 000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och att sysselsättningsgraden har ökat. Detta har inte skett av en slump utan är till stor del ett resultat av att Alliansen konsekvent prioriterat jobben.

Vi har steg för steg gjort det mer lönsamt att arbeta, inkluderat fler på arbetsmarknaden och underlättat för företag och andra arbetsgivare att anställa. Denna utveckling hotas nu av en regering, tom på förslag, som tror att jobben skapas på arbetsmarknadsdepartementet.

”Det är jag som ska göra det.” Så svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på frågan om hur regeringen ska uppnå sitt mål om lägsta arbetslöshet i EU 2020 (SvD 15/1). Det är oroande att Sveriges arbetsmarknadsminister tycks tro att det är inne på arbetsmarknadsdepartementet jobb växer fram – då har man nog träffat för många politiker och för få företagare på sina besök i Sverige.

Det höga tonläget rimmar dessutom illa med faktum att hon helt saknar förslag för fler jobb. Regeringens skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster är drygt 40 gånger så stora som deras satsningar på företagande. I stället föreslår man framförallt fler platser i arbetsmarknadspolitiska program. Regeringen rullar tillbaka arbetsmarknadspolitiken till 90-talet och håller krampaktigt i förslag som redan prövats och dömts ut.

Allra tydligast märks det när det gäller ungdomsjobben där regeringen vill tredubbla arbetsgivaravgifterna, och istället erbjuda dem som förlorar jobbet traineetjänster i välfärden  – oavsett utbildningsbakgrund och intresse. I stället för att lägga energin på att saluföra traineejobben; en reform som facken tackar nej till och som inte ens statsministern verkar tro på, borde regeringen genast infria riksdagens beslut om ytterligare nedsatta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Dagens arbetskraftsundersökning visar att fler går till jobbet i vårt land än någonsin tidigare. Det finns all anledning till att se positivt på den utvecklingen. Men Sverige kan mer. Därför har vi i Nya Moderaterna tillsatt arbetsgrupper som ska se över vår politik på en rad områden, bland annat när det gäller jobb och integration.

Redan nu går vi fram med förslag för att ytterligare stärka arbetslinjen. Det handlar om dels om en utvidgning av det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre ned till 64 år – vi tror att om det lönar sig mer väljer fler att jobbalite längre. Det handlar också om att rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolestudier på Komvux utökas till att bli en generell rättighet som omfattar alla vuxna som är behöriga till sådan utbildning. Fullständiga gymnasiebetyg är centralt, inte minst för unga som ger sig ut på arbetsmarknaden i jakt på det första jobbet. Viktiga reformer som inte kan vänta.

Nu är det hög tid att även regeringen tar jobbfrågan på allvar och presenterar konkreta förslag i stället för att ställa ut fler grandiosa löften. Det grundläggande är att Sverige behöver en jobbpolitik som gör att fler företag växer och vill anställa. Bara så kan jobben bli fler.

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM