ÅSIKT

För många unga saknar efterfrågad kompetens

Replik från arbetsmarknadsministern om subventionerade arbetsgivaravgifter

Foto: Stefan Mattsson
Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Ungdomsarbetslösheten är en av regeringens mest prioriterade frågor. Anledningen är förstås den höga ungdomsarbetslöshet som alliansregeringen lämnade efter sig. Trots kraftigt subventionerade arbetsgivaravgifter för unga, som kostade staten närmare 18 miljarder i minskade intäkter varje år, har Sverige en ungdomsarbetslöshet som är så hög att vi får bidrag från EU för att komma till bukt med denna. Den gamla regeringens politik fungerade uppenbarligen inte. Ändå skriver Elisabeth Svantesson att regeringen sviker unga när vi lämnar den politik som inte fungerade bakom oss. Det är tvärtom.

De unga som är långvarigt arbetslösa eller har svårt att få fäste på arbetsmarknaden saknar ofta den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. De hjälps inte av en skattesubvention. De hamnar ändå sist i kön när arbetsgivare rekryterar, utkonkurrerade av andra unga som även utan subvention står starka på arbetsmarknaden.

Också framtidens arbetsmarknad kommer att ställa höga krav på kompetens och yrkeskunnande. Ungdomar måste ges möjlighet att skaffa den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Unga förtjänar mer än en sänkt prislapp. Därför innebär omläggningen av arbetsmarknadspolitiken för unga:

1. Ökad flexibilitet och fler insatser i jobbgarantin för unga från första inskrivningsdagen.

2. En delegation för unga till arbete är tillsatt för att främja att lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten ingås och genomförs mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Hittills har samarbete inletts i 286 (av 290) kommuner.

3. Möjlighet till traineejobb där gymnasial yrkesutbildning kombineras med arbete.

4. Individuella utbildningskontrakt för att möjliggöra gymnasieutbildning för unga som saknar en gymnasieexamen eller motsvarande.

5. Fler utbildningsplatser på Komvux, Yrkesvux och högskolan.

Vi vet med säkerhet att Alliansens arbetsmarknadspolitik för unga inte fungerade. 2018 utvärderar vi resultatet av samarbetsregeringens politik.

Ylva Johansson,

arbetsmarknadsminister (S)