ÅSIKT

I Löfvens Sverige hamnar fler utanför

Tomas Tobé (M): Vi vill satsa tio miljarder på att bryta utanförskapet

Tomas Tobé (M).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. När den politiska höstterminen inleds är konfliktlinjerna i svensk politik mycket tydliga. Det handlar om fler eller färre ska få sitt första jobb, och om det nya utanförskapet ska brytas eller tillåtas växa sig djupare. Moderaterna utvecklar politiken för att bryta det nya utanförskapet. Stefan Löfvens regering står i stället utan handlingskraft när de försvårar och fördyrar unga och nyanländas möjlighet till jobb. Det är en riktning som riskerar leda till att fler människor hamnar utanför.

Runt om i Sverige växer ett nytt utanförskap fram när det blir allt svårare för många att få sitt första jobb. Det drabbar särskilt utrikes födda och unga med svag utbildning för vilka hindren in på arbetsmarknaden är mycket höga.

Det är en allvarlig utveckling då det leder till otrygghet och begränsar människors möjligheter att stå på egna ben. Det begränsar också vårt samhälle när potentialen hos människor inte tas tillvara och för få arbetar.

Detta vill Moderaterna göra något åt. Vi tänker bryta det nya utanförskapet och har presenterat reformer om tio miljarder kronor för att fler ska få sitt första jobb.

Vi vill att det ska bli mer lönsamt att ta det första jobbet, och mer lönsamt att arbeta för de med små inkomster. Därför föreslår vi ett förstajobbet-avdrag som ger de med små inkomster mer pengar i plånboken, och beräknas leda till 10 000 nya jobb.

Vi vill att fler ska anstränga sig för det första jobbet. Därför föreslår vi att det ska löna sig bättre att gå från bidrag och ersättningar till arbete genom en förstärkt jobbstimulans i försörjningsstödet och etableringsersättningen. Vi föreslår också utbildningsplikt för de som kommer hit från andra länder utan grundskoleutbildning.

Vi vill att fler ska rustas för det första jobbet genom ökade möjligheter att delta i den kommunala vuxenutbildningen och förstärkta yrkesutbildningar.

Nu tar vi också nästa steg genom förslag för nya vägar in till arbetsmarknaden: förstajobbet-anställning.

Hindren in på arbetsmarknaden är för stora i dag, vilket särskilt stänger ute unga och utrikes födda. Vi vill därför ta steg mot ökad flexibilitet och enklare vägar till jobb.

Vi föreslår att en ny anställningsform, för unga och nyanlända, bör införas i lagen om anställningsskydd, LAS: förstajobbet-anställning. Det är en tidsbegränsad anställning i upp till 18 månader som har utbildningsinslag. Det ger alla arbetsgivare möjlighet att anställa personer som ska lära sig jobbet på jobbet och ger fler unga och nyanlända en chans att visa vad man går för.

I ett läge när det är tydligt att vi behöver fler och enklare vägar till arbetsmarknaden försvårar och fördyrar Stefan Löfven jobbmöjligheterna för dessa grupper.

Majoriteten av regeringens skattehöjningar, 27 miljarder, läggs på jobb och företagande – de områden som är allra viktigast för att Sverige ska bli starkare. Det handlar bland annat om att Löfven vill att det ska bli tredubbelt så dyrt att anställa alla under 23 år, det drabbar särskilt unga med svag utbildning som i dag har extra svårt att få jobb.

Löfven vill också stänga vägar till arbetsmarknaden genom att försämra både rot- och rut-avdragen som skapat många nya jobb och som bidragit till fler vägar in. De vill också minska den enkelhet som behövs för att fler ska vilja anställa. Och det är närmast helt tyst om hur integrationsutmaningen ska mötas, vilket framför allt är genom fler jobb.   

Allt detta visar att Löfven inte vill se de stora utmaningar som det nya utanförskapet innebär för Sverige. Moderaterna är däremot tydliga med att vi tänker skapa fler vägar till jobb.

Tomas Tobé

Riksdagsledamot och partisekreterare (M)