ÅSIKT

Vi vill inget hellre än att börja arbeta

24 invandrade specialistläkare: Socialstyrelsens ändrade regler hindrar oss

Foto: TT
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Vi är alla specialistläkare som har tvingats fly våra hemländer. Innan vi valde att komma till Sverige hade vi tagit reda på vad som krävdes för att vi skulle kunna praktisera våra specialiteter här: man skulle lära sig svenska, Socialstyrelsen skulle godkänna våra utbildningar och sedan skulle man göra ett års provtjänstgörning. Detta är helt rimligt och vi förstod också att det kunde ta ett par år innan vi kunde arbeta.

När vi kom till Sverige fick vi vänta cirka ett år på att få uppehållstillstånd från Migrationsverket, innan vi ens kunde påbörja denna process. Att lära sig svenska för att klara Socialstyrelsens språkkrav tar cirka två år. Hittills har det tagit ett drygt år att få sina utländska certifikat godkända – de som skickades in i juli 2014 kom det besked om i september 2015. Men det har inte gjort något eftersom vi under tiden har kunna läsa svenska.

Men nu har det tagit stopp. Papper insända efter augusti 2014 har inte ännu inte behandlats. Det beror på att Socialstyrelsen har ett nytt förslag på gång, om ytterligare ett obligatoriskt kunskapsprov för alla läkare som har en utbildning från ett land utanför EU, vilket även skulle omfatta specialister. I väntan på ett sådant beslut behandlas nu inga certifikat – men ingen vet när beslutet kommer att fattas.

Lägger man ihop väntan från Migrationsverket, tiden för språkutbildning och provtjänstgörning, är man redan där uppe i cirka fyra års väntan på att kunna börja arbeta. Och nu vill Socialstyrelsen alltså dessutom lägga till ett kunskapsprov, vilket skulle lägga ytterligare ett år till detta (man ska testas i alla inriktningar). Då skulle det alltså ta oss cirka fem år från det att vi kommer till Sverige till det att vi kan börja praktisera den specialitet vi redan har. På denna tid förlorar vi både kompetens och erfarenhet. Man kan också jämföra med Tyskland, där det går väldigt mycket snabbare från det att man kommer till det att man kan börja jobba som läkare.

Ett annat problem är också att den etableringsersättning vi får från Arbetsförmedlingen bara gäller för två år. Det räcker knappt för språkinlärningen – sen är vi hänvisade till att söka socialbidrag, istället för att börja jobba och betala skatt.

Socialstyrelsen säger att anledningen till att man vill införa kunskapsprov beror på osäkerhet över hur våra certifikat ska kunna kontrolleras – men det skulle de kunna göra lika bra medan vi provtjänstgör.

Hela förfarandet rimmar illa med den brist på specialister som råder i Sverige. Enligt Socialstyrelsens egen rapport (2014) råder stor brist på specialister, och medianåldern bland specialistläkare stiger och ligger nu på 54 år.

Vi vill inget hellre än att börja arbeta och bli en del av svensk sjukvård. Vi hoppas därför att Socialstyrelsen inte lägger fram något förslag om kunskapsprov för oss, och att fortsättar bedöma våra certifikat. Det skulle gynna både oss och Sverige.

Orwa Hammadeh

Roba Lababidi

Mohammad Alshalak

Muneer Jahjah

Odees Alasaad

Mustafa Mohamed

Razan Mardini

Saleh yousef khalil

Wajih Dochi

Adnan Awad

Khaled Hariri

Abdulmajeed kanaan

Kurulay Zhumabayeva

Henry Benedico Hernandez

Hussam Zein eddin

Tamim Almaghrebi

Adel khazzoum

Sanharib Jumaa

Yousef Tokmaji

Ayman Bakeer

Adnan Awad

Mahmoud Alqezeh

Imad Jaber

Sami Yandem

Samtliga studerar vid SFA i Södertälje

(SFA är en intensivkurs i svenska för personer med en akademisk utbildning inom medicin.)