ÅSIKT

Rösta nej till OS i Peking

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Falun gong-rörelsen som grundades på gymnastik och meditation har förbjudits av den kinesiska regeringen. Tusentals anhängare sitter fängslade och 1,5 miljoner publikationer från rörelsen har förstörts. Källa: AP

Om några veckor avgörs vilken stad som får äran att organisera de olympiska spelen 2008. Slaget står mellan fem av världens storstäder som accepterats som kandidater av IOK. Kommittén ger i sin utvärdering godkänt till tre av städerna: Toronto, Paris och Beijing. Den kinesiska huvudstaden bedöms kunna organisera ett utmärkt OS och har därför goda chanser att kamma hem spelen.

De olympiska spelen, där idrottsmän och kvinnor från alla världens länder skall tävla på lika villkor, har länge sagts vara en symbol för fred och samarbete mellan nationer. Detta trots att mer än hälften av de länder som deltar i OS är hårdhänta diktaturstater som föraktar både demokrati och mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt att en organisation som IOK aktivt främjar den tanke som ligger bakom olympiaderna, nämligen fred, etik och respekt för den mänskliga värdigheten.

Folkrepubliken Kina är en av världens sista kvarvarande kommunist- diktaturer. Trots landets lysande ekonomiska tillväxt har ingenting hänt vad gäller demokrati eller respekt för de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Förtryck av oliktänkande, tortyr, censur av media och fler avrättningar än alla andra länder tillsammans är några exempel på hur den kinesiska regimen försöker hålla befolkningen i schack. Den bestående ockupationen av Tibet och den kolonialism som Kina bedriver i området visar dessutom att regimens tal om fred och samarbete inte är mycket värt i verkligheten. Förtrycket bara hårdnar och trakasserierna mot dem som kritiserar det regerande kommunistpartiet har blivit betydligt värre under de senaste två åren.

För ett par år sedan inledde den kinesiska regeringen en omfattande kampanj för att slutligen tysta all opposition som finns i landet. Genom att kasta ledande meningsmotståndare i fängelse och förbjuda organisationer som kan hota kommunistpartiets bestånd har man försökt få slut på all offentlig kritik. Trakasserierna mot utövare av meditationsformen falun gong pågår för fullt och tusentals oskyldiga har arresterats och skickats till arbetsläger eller mentalsjukhus. Förbud mot att läsa utländska tidningar på nätet och registrering av internetanvändare är ett par av de åtgärder som regimen vidtagit för att försäkra sig om att ingen kritik kommer fram via e-post eller hemsidor. Kina slår även rekord i dödsstraff, med över tusen avrättningar under år 2000.

De kriterier som en stad måste uppfylla för att kunna bli OS-kandidat handlar idag bara om administrativ kapacitet att organisera spelen och den infrastruktur som finns till hands. I sin utvärdering av Beijings möjligheter att organisera olympiaden skriver kommittén att ”närvaron av sträng statlig kontroll är hälsosam och torde förbättra den operativa effektiviteten i OS-organisationen”. Att bedöma det kinesiska förtrycket som hälsosamt är hårresande och inte värdigt ett internationellt samarbetsorgan där svenska representanter deltar.

Som ett sätt att slå ett slag för den grundläggande OS-tanken borde IOK även ta hänsyn till hur ett land lever upp till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna när urvalet sker. Ett sådant krav från den olympiska rörelsen skulle kunna bli ett viktigt påtryckningsmedel i utvecklingen mot ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter runt om i världen. Kina kan säkert organisera spel av hög kvalitet, men ett MR-kriterium skulle landet inte klara i dagens läge.

Ett beslut om att förlägga de olympiska spelen 2008 till Beijing skulle vara ett brott mot själva OS-tanken, genom att man riskerar att legitimera den kinesiska diktaturens förtryck och trakasserier. Tyvärr skulle nog ett OS i Beijing också riskera att minska trycket på Kina att ändra den politik som förts i över femtio år.

Den 13 juli fattas beslutet om var 2008 års OS skall läggas. Då har IOK chansen att visa att man står för den stadga som antogs för bara ett par år sedan och som sätter människovärdet och respekt för etiska principer i centrum. Därför vill vi uppmana de svenska ledamöterna att rösta nej till OS i Beijing 2008.

Cecilia Malmström (Europaparlamentariker (fp) ) ( ), Helena Bargholtz (riksdagsledamot (fp) ) ( )

ARTIKELN HANDLAR OM