ÅSIKT

Behandla fångarna bättre – krav för Turkiets medlemskap i EU

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svar på öppet brev i Aftonbladet 18 maj

Situationen i de turkiska fängelserna är oacceptabel. Jag instämmer med de fem svenska EU-parlamentariker och Sandra Bakutz som kritiserade förhållandena i ett öppet brev till mig på Aftonbladet Debatt 18 maj.

Ett av de krav EU ställer i det så kallade anslutningspartnerskapet med Turkiet är att landet måste leva upp till FN:s och Europarådets normer för behandlingen av fångar. Därmed är det också ett av kraven för att Turkiet ska kunna inleda medlemsförhandlingar med EU.

Vi är djupt oroade över den humanitära situationen i fängelserna. Vårt budskap till den turkiska regeringen har från början varit att den måste göra allt för att undvika ytterligare dödsfall. Vi har också uppmanat Turkiet att följa rekommendationerna från Europarådets antitortyrkommitté.

Det behövs både lagändringar och konkreta åtgärder i praktiken. Vissa lagänd-

ringar har genomförts, som bland annat syftar till att minska isoleringen av fångar. Det är bra, men reformerna måste också genomföras i praktiken, på ett generöst och korrekt sätt.

Vi har tagit upp situationen i fängelserna ett antal gånger hittills, och vi kommer att fortsätta att göra det. Turkiets väg till Europa går inte via fler kränkningar av de mänskliga rättigheterna. EU är en demokratisk värdegemenskap.

Det ligger i Turkiets eget intresse att leva upp till de krav som detta innebär.

Anna Lindh, utrikesminister ( )