ÅSIKT

Respektera irländarnas val, Persson

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: AP
RESPEKTERA FOLKOMRÖSTNINGEN Irländarnas nej till Nicefördraget är ett bevis på att irländarna inte vill ha en centraliserad superstat, skriver Gudrun Schyman och Jonas Sjöstedt. Därför måste EU förhandla fram ett nytt fördrag.

Det irländska folket är det enda som har fått folkomrösta om EU:s Nicefördrag, och de har sagt nej. Beskedet från irländarna är ännu ett tydligt bevis på att många folk i EU inte vill omvandla unionen till en centraliserad superstat. Deras nej är därför en dubbel seger för demokratin.

Enligt EU:s egna regler så har Nicefördraget nu fallit. En ändring av EU:s fördrag kräver att alla medlemsländer är överens. Det är något som är helt avgörande för att medlemsländerna inte ska tappa all kontroll över unionen.

Trots detta så säger nu Sveriges statsminister Göran Person, som EU-rådets ordförande, att Nicefördraget ska gälla. Det är detsamma som att strunta i grundläggande demokratiska rättigheter för EU-länderna och det vore en katastrof för EU:s redan usla demokratiska trovärdighet om det skedde.

Gäller bara folkomröstningar där resultatet gillas av makteliten? Spelar det ingen roll alls vad små länder i EU tycker? Vad händer den dag Sveriges riksdag, eller svenska folket efter en folkomröstning, säger nej till att ändra EU:s grundlag?

Ska det vara fritt fram att köra över oss då också? Måste inte EU hålla sig till sina egna regler?

Svaren på de här frågorna är centrala, och det kan bara vara så att resultatet från irländarnas folkomröstning nu gäller. Nicefördraget har fallit och ett nytt fördrag måste förhandlas fram. Vi vill att ett sådant fördrag ska syfta till att demokratisera EU, inte att centralisera unionen.

Nice-fördraget handlar inte om EU:s utvidgning, som det ofta felaktigt anges. Det går utmärkt att utvidga EU med det gällande Amsterdamfördraget som grund. De nya medlemsländernas platser i EU-parlamentet och antal röster i ministerrådet kan istället skrivas in i deras anslutningsfördrag. Så gjorde man när Sverige gick med i EU. Om nya medlemsländer får gå med i EU med Amsterdamfördraget som grund kan de dessutom vara med och påverka framtida fördrag i EU, vilket de inte kunde i Nice.

Nicefördragets verkliga innehåll är att göra EU mer centralstyrt, mer dominerat av de stora medlemsländerna och att ta nya steg i riktning mot en statsbildning. Vetorätten tas bort på 35 områden. Det innebär att överstatligheten ökar och att ett enskilt land får ännu svårare att stoppa lagar som man inte vill ha. De stora ländernas makt ökar på de smås bekostnad i framför allt ministerrådet. Det innebär att även ett utvidgat EU kan domineras av främst Frankrike och Tyskland precis som det är idag. Alla ansökarländer, utom Polen, förlorar i inflytande när de stora ländernas makt ökar. Dessutom tas nya steg i riktning mot att göra EU till en stat.

EU-partier ska skapas uppifrån genom EU-finansiering och kommissionen ska bli mer lik en regering med en starkare ordförande som likt en statsminister ska kunna styra tillsättandet av kommissionärerna.

I Nicefördraget finns inget som gör EU mer demokratiskt, mer miljövänligt eller mindre marknadsstyrt. Det är den utvecklingen som irländarna har röstat nej till. EU:s omvandling till superstat och att den irländska neutraliteten är oförenlig med EU:s militarisering har varit nej-sidan huvudargument på Irland.

Irlands nej är bra för Sverige och bra för Europa. Det måste respekteras – Göran Persson!

Vi borde ha engagerat oss i Kirunasvenskarnas lidande