ÅSIKT

Låt inte midsommar bli våldtäkternas högtid

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

15-årig flicka våldtagen.

Rubriken har vi alla sett, för många gånger. Nu bläddrar de flesta vidare, noterar, förtränger. Anledningen till att vi inte reflekterar över den längre, kan vara att vi har sett den så många gånger förut och avtrubbats. Vissa saker är så hemska att man inte vill tänka på dem. För tänker man på dem så gör det ont och det vill man inte. Alltså låter man bli.

När tv gör ett reportage om svälten i Etiopien eller något annat land, byts kanal innan man har sett barnens utputande, hungriga magar. Man vill inte se. Att se betyder att veta, och vet man, så borde man bry sig, skicka pengar, bli missionär, någonting. Därför är det bättre att byta kanal och inte veta om allt hemskt som händer i världen. Många känner sig otillräckliga även om de vill hjälpa.

Vi får inte ge upp när det gäller våldtäkter. När vi läser alla notiser om flickor som blivit våldtagna så måste vi bry oss. Även om notisen är liten och innehåller lite information måste vi andra medmänniskor reagera på hur flickan mår och hur hon skall klara av att leva med detta hemska minne för resten av livet. Det handlar om känslor och attityder som inte bara kan lagstiftas fram. Det är du och jag som kan förändra, med ansvar.

Nu står midsommar för dörren. Blommor, midsommarstänger, sill och nubbe, och den tid när antalet våldtäkter ökar.

Moderaterna har fått kritik för att vi ser fler poliser som en åtgärd när det gäller att motverka våldtäkter. Och det vore befogat om det voredet enda vi föreslår. Men fler poliser ute på gator och torg ger en ökad trygghet för medborgarna. Det måste alltid finnas poliser som kan rycka ut när brott har skett. Vi vet att alldeles för många våldtäkter sker inomhus och ofta med en gärningsman som känner sitt offer sedan tidigare. Mot detta hjälper inte i första hand poliser synliga ute på gator och torg.

Vi måste alla jobba, på kort och lång sikt. Agera och reagera. Vi kvinnor ska inte behöva känna oro för vad som gäller, vad samhället tycker. Då måste regering och riksdag gå före. Straff en som våldtäktsmän döms till är alldeles för låga. Det finns domar där en man har misshandlat en kvinna utan att få fängelse. Kommer man undan så tar man sig lätt större friheter nästa gång.

Det får aldrig vara okej att misshandla en kvinna, höga straff måste utdömas för att visa gärningsmännen att detta är något som samhället inte accepterar.

För att straff skall kunna dömas ut mot gärningsmännen måste det finnas poliser som arbetar med utredningar av brott. Vi moderater anser att mer resurser ska gå till utredningsverksamheten, för att snabbare och mer effektivt än i dag klara upp våldtäkter. Om vi inte har poliser som tar hand om verksamheten får vi aldrig till stånd några fällande domar.

Det måste till bättre behandlingsprogram för våldtäktsmän i fängelserna än vad som finns i dag. Ett fängelse ska inte bara vara en förvaring utan ska även tillse att gärningsmannen får vård så att han inte upprepar brottet när han kommer ut. Kvinnors frihet måste sättas i första hand och gärningsmännens frihet i andra hand. Därför måste möjligheten för medicinsk behandling av våldtäktsmän utredas.

Parker och andra genomfartsställen ska alltid vara upplysta. Det ska vara en självklarhet i städer. Liksom att buskar och snår längs gångvägar röjs. Vid gångtrafikplanering är det bättre med gångbro över väg, än en mörk tunnel under. Nog finns det mycket att göra för att skapa ett samhälle där kvinnor inte behöver vara rädda för att gå ut och där kvinnor vet att polisen kommer när de ringer och där kvinnor vet att våldtäktsmän får de straff de förtjänar. Det räcker dock inte att bara reagera på fysiska övergrepp mot kvinnor. Redan när tjejer trakasseras på grund av sitt kön är det viktigt att visa att detta inte är acceptabelt. Det ansvaret måste vi alla ta, oavsett om vi är kompisar, föräldrar, skolpersonal eller helt enkelt medmänniskor. Vi måste alla börja öppna ögonen och reagera på det som är fel i samhället.

När du läser rubriken ”15-årig flicka våldtagen” nästa gång, bläddra inte vidare, utan fundera på vad du kan göra för att förhindra fler sådana notiser.